Bedankt voor uw reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Preventie

 • We houden ons dagelijks bezig om met jouw hulp onze website schoon en overzichtelijk te houden. 
  Wordt er aangifte gedaan bij de politie? Dan ontvangen wij een deel van de aangifte. Wij gebruiken deze informatie om oplichting tegen te gaan en diverse maatregelen te nemen.
   

  Welke maatregelen nemen we bij oplichting?

  • We blokkeren accounts.
  • We verwijderen verdachte zoekertjes.
  • We sturen een e-mail met een waarschuwing. Deze e-mail gaat naar de mogelijke kopers die in contact zijn geweest met de mogelijke oplichter.
  • Het verbeteren van onze voorlichting.
  Daarnaast werken we samen met de politie. Is er sprake van strafrechtelijk onderzoek? Dan kan de politie informatie bij ons opvragen.
 • Bij phishing gebruiken kwaadwillenden het internet om persoonlijke of financiële informatie van derden te achterhalen. Daarbij worden onder meer frauduleuze e-mails en valse websites gebruikt die afkomstig lijken te zijn van bekende en betrouwbare bedrijven. In die frauduleuze e-mails en op die valse websites wordt naar jouw inloggegevens en/of creditcardinformatie gevraagd.

  Het is belangrijk om ook jouw inloggegevens goed te beschermen.

  De belangrijkste tips om jou te weren tegen phishing:
   
  • Bescherm jouw wachtwoord en vertrouw dit aan niemand toe.
  • Wijzig jouw inloggegevens alleen direct via 'Mijn 2dehands'.
  • We sturen geen e-mails waarin om jouw wachtwoord wordt gevraagd of met het verzoek om jouw e-mailadres te wijzigen.
  • We vragen niet om creditcard- of bankgegevens in een e-mail.
  • Gebruik voor al jouw online accounts unieke wachtwoorden. Dus zorg ervoor dat jouw wachtwoord bijvoorbeeld niet hetzelfde is als het wachtwoord van uw e-mailaccount.

  Stuur ons de verdachte link of e-mail via redactie@2dehands.be door, wanneer:
  • Je twijfelt over een bericht dat van 2dehands afkomstig lijkt te zijn.
  • Je vermoedt dat derden toegang tot jouw 'Mijn 2dehands' hebben verkregen.
 • Tips voor aanschaf van een huisdier
   
  De dierenrubriek is, net als vele anderen, een populaire rubriek op 2dehands waarmee we tegemoet willen komen aan een behoefte van een grote groep bezoekers. Vele dieren vinden hierdoor een goede, nieuwe thuis. Voordat je echter overgaat tot de aanschaf van een huisdier moet je je goed realiseren wat de gevolgen zijn voor jezelf, maar vooral voor het dier dat je in huis neemt. Koop nooit impulsief een huisdier! 

  Stel jezelf de volgende vragen voor de aanschaf van een huisdier:

  - Waarom wens ik een huisdier aan te schaffen ?
  - Beschik ik over het noodzakelijke geld en de noodzakelijke tijd om me met het dier bezig te houden ?
  - Stemt het dier overeen met mijn persoonlijkheid en woonsituatie ? Zijn er bijvoorbeeld (jonge) kinderen in mijn familie of heb ik reeds andere huisdieren ? Zal het huisdier beschikken over een tuin ?
  - Wie zal zich ontfermen over het dier wanneer ik op vakantie ben ?
  - Welke maatregelen zal ik nemen indien mijn dier een agressieve houding aanneemt hetgeen een risico inhoudt voor mezelf of mijn omgeving ?


  Klik hier voor meer informatie over exotische dieren en dierlijke bijproducten
   

  Wat voor dier past het best bij jou? 

  Het hebben van een huisdier is pas echt leuk als je het dier de aandacht en verzorging kunt geven die het nodig heeft. Bedenk dus goed of het dier past bij jouw persoonlijkheid en jouw woonsituatie. Gelieve meer informatie te willen vinden op de website http://www.huisdierinfo.be/ en op de website Leefmilieu Brussel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
  Alvorens te beoordelen of jouw persoonlijkheid en woonsituatie gepast zijn voor het houden van een hond, dient de verantwoordelijke inrichting voor de verkoop van het dier je een aantal vragen te stellen. Deze zal aldus in mogelijkheid zijn om je raad te geven inzake de aanschaf van en keuze van de hond.
  Gelieve het portaal Belgopocket van de Federale Overheid te raadplegen voor een overzicht van bestaande contactpunten inzake het welzijn van dieren indien je meer informatie wenst om alzo een impulsieve aankoop van een dier te vermijden.

  Huisdier kopen?

  De Vlaamse dienst Dierenwelzijn heeft onlangs een instructieve site opgebouwd over het informeren van toekomstige diereneigenaars. Gelieve deze te raadplegen: http://www.huisdierinfo.be/
  Daarnaast kan je  ook de algemene website van de dienst Dierenwelzijn, Vlaamse Overheid, raadplegen voor een lijst van gezelschapsdieren die in het Vlaams gewest gehouden mogen worden ('positieve lijst').
  Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je meer informatie terugvinden over de aanschaf, het houden en de verhandeling van dieren op de website van Leefmilieu Brussel, Departement Dierenwelzijn.

  Hoe herken je een goede fokker van honden en katten?

  - De kweker is erkend door de bevoegde overheidsdienst Dierenwelzijn, te herkennen aan zijn HK-nummer. Vraag de kweker naar dit nummer of raadpleeg de website van de dienst Dierenwelzijn van het Vlaams Gewest voor een lijst van de erkende inrichtingen. Voor het Brussels Gewest kan de lijst met erkende inrichtingen teruggevonden worden op de website van Leefmilieu Brussel, Departement Dierenwelzijn.
  - Incidentele hondenfokkers (d.w.z. degenen die minder dan drie nesten per jaar fokken) hoeven geen vergunning te hebben en hebben daarom geen erkenningsnummer. Een occasionele hondenfokker kan geen advertentie plaatsen op 2dehands omdat, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, alle advertenties voor honden en katten het definitieve of voorlopige erkenningsnummer moeten vermelden.
  Incidentele kattenfokkers dienen erkend te zijn.
  Incidentele hondenfokkers kunnen alleen advertenties plaatsen in de gespecialiseerde pers of op gespecialiseerde sites. 

  - De fokker heeft een goede naam bij de rasvereniging (controleer dit op voorhand).

  - De fokker heeft niet veel nestjes tegelijk, in verhouding tot het aantal moederdieren waarmee hij fokt, en heeft niet allerlei verschillende soorten pups of kittens zitten. 

  - De fokker stelt vragen aan een potentiële koper om te zien of het dier goed terecht komt. Hondenfokkers zijn wettelijk verplicht een vragenlijst voor te leggen. Lees deze vragenlijst vóór jouw bezoek aan een fokker door, zodat je niet enkel vlot op deze vragen kan antwoorden, maar zodat je ook de mate van betrokkenheid van de fokker bij het vinden van een goede thuis voor het dier kan aftoetsen.

  - De fokker geeft het dier niet eerder mee dan de wettelijk vastgelegde minimum leeftijd. Bij pups en kittens is deze leeftijd minimaal 7 weken.

  - Informeer naar goede rasverenigingen of fokkers.

  - Beoordeel ook de omstandigheden van het dier kritisch:

  - Het dier moet in een schone, warme, tochtvrije ruimte zitten. 

  - Het dier is levendig, zit goed in de vacht en heeft stralende, propere ogen.

  - Je krijgt het moederdier te zien.

  - Het dier bevindt zich in een omgeving die sociaal gedrag stimuleert.

  - Het dier heeft alle noodzakelijke inentingen gehad.

  - De hond is gechipt of geïdentificeerd via een tatoeage en geregistreerd.

  Alle honden en katten die verhandeld worden moeten voorafgaand geïdentificeerd en geregistreerd zijn in de officiële databanken DogID en CatID respectievelijk.
  Iedereen die een kat op de markt wil brengen (doneren, verkopen) moet deze eerst laten steriliseren, identificeren en registreren.
  Dit geldt ook voor geadopteerde dieren, fokkers en particulieren. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen niet-gesteriliseerde katten worden verkocht als de kat minder dan 6 maanden oud is.

  - Het dier heeft geen ontoelaatbare ingrepen (zoals vb. verboden amputaties) ondergaan, behalve wanneer deze ingrepen verricht werden voor het van kracht zijn van het verbod (vb. in geval van adoptie van oudere dieren). Klik hier voor meer info voor het Vlaams gewest. Klik hier voor meer info voor het Brussels gewest.

  Het gratis aanbieden van dieren kan ernstig dierenleed tot gevolg hebben. Niet iedereen is even (dier)vriendelijk als hij/zij lijkt.

  Wees extra alert wanneer:

  - In een advertentie meerdere (populaire) rassen vermeld staan. Check ook de andere advertenties van de verkoper.

  - De pup of het kitten relatief goedkoop is. Malafide fokkers verkopen pups en kittens vaak tegen prijzen die ver onder de marktprijs liggen.

  - De pup of het kitten dat je wil kopen uit het buitenland komt of bij een dierenspeciaalzaak wordt aangeschaft. Je kan hier niet controleren hoe en in welke omgeving het dier is opgegroeid.

  - De verkoper niet in persoon wil handelen en om een vooruitbetaling vraagt (bijvoorbeeld via Western Union, BidPay of MoneyGram).

  Belangrijke tips voor aanschaf van een huisdier:

  - Koop nooit impulsief een huisdier. Handel in persoon zodat je het dier en de omstandigheden waarin het dier is opgegroeid kan inspecteren.

  - Zorg dat je je bij de koop van een huisdier houdt aan de minimale wettelijke speenleeftijd waarop jonge huisdieren van hun moeder gescheiden mogen worden.
  Deze leeftijd is voor honden en katten 7 weken.

  - Zorg dat je vooraf controleert of een hond gechipt of via een tatoeage geïdentificeerd en geregistreerd is.

  - Wees ervan bewust dat onder rashonden en -katten erfelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.

  - Informeer vooraf naar de benodigde inentingen. Zo moet een pup een keer ingeënt zijn en een wormenkuur gehad hebben.

  Malafide dierenhandel 

  Zoals gezegd, vele dieren vinden via 2dehands een goed, nieuw tehuis. Echter, net als in de echte wereld, komt het helaas ook op 2dehands voor dat een kleine groep handelaren soms minder goede bedoelingen heeft. Een voorbeeld hiervan zijn malafide dierenhandelaren, 'broodfokkers' in de volksmond. Dit zijn fokkers die het financiële gewin voorop stellen en aan het welzijn van het dier minder tot geen aandacht besteden. Dit uit zich bijvoorbeeld in het te vroeg weghalen van dieren bij hun moeder.

  Het is daarom van groot belang, dat gebruikers zich goed verdiepen in een potentiële aankoop, temeer wanneer het een dier betreft. Vanuit 2dehands adviseren we onze gebruikers te allen tijde om vooral in persoon te handelen. Er gaat niets boven een persoonlijke inspectie.

  Handhaving 

  De Dienst Inspectie Dierenwelzijn van het Vlaams Gewest is, naast het verlenen van erkenningen, bevoegd voor onder meer de controle van en het toezicht op fokkerijen van gezelschapsdieren en dierenspeciaalzaken. In het Brusselse gewest worden deze taken waargenomen door het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel.

  Dierenleed melden! 

  Als je tijdens je zoektocht naar een huisdier geconfronteerd wordt met dierenleed (zoals verwaarlozing of mishandeling) dan kan je dit, als je de eigenaar kent, via een klachtformulier melden bij de Dienst Inspectie Dierenwelzijn  voor inbreuken op grondgebied van het Vlaams Gewest. Voor inbreuken in het Brussels Hoofdstedelijk gewest kan je, als je de eigenaar kent, het klachtenformulier op de website van Leefmilieu Brussel invullen. Ken je de eigenaar niet? Beschik je niet over alle nuttige informatie? Is het dringend? In deze situaties neem je best contact op met de Lokale Politie.

  Zorg dat je over de volgende informatie beschikt:

  - Je eigen gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer)

  - Om wat voor dier gaat het?

  - Wat is de exacte locatie waar het dier zich bevindt?

  - Wat is er precies aan de hand?

  Het gratis aanbieden van dieren kan ernstig dierenleed tot gevolg hebben. Niet iedereen is even (dier)vriendelijk als hij/zij lijkt.
   
 • Informatie over exotische dieren en dierlijke bijproducten


  De dierenrubriek is, net als vele anderen, een populaire rubriek op 2dehands waarmee we tegemoet willen komen aan een behoefte van een grote groep bezoekers . Vele dieren vinden hierdoor een goede, nieuwe thuis. Voordat je echter overgaat tot de aanschaf van een huisdier moet je je goed realiseren wat de gevolgen zijn voor jezelf, maar vooral voor het dier dat je in huis neemt. Koop nooit impulsief een huisdier! 

  Klik hier voor tips voor aanschaf van een huisdier
  Stel jezelf de volgende vragen voordat je een huisdier aanschaft:

  - Waarom wil ik een huisdier?

  - Heb ik genoeg tijd om het dier voldoende aandacht te geven?

  - Heb ik genoeg tijd en geld om mijn huisdier goed te verzorgen?

  - Past het dier bij mijn persoonlijkheid en woonsituatie? Maken er bijvoorbeeld (jonge) kinderen deel uit van mijn gezin of zijn er andere huisdieren aanwezig in mijn woning? Heeft het dier toegang tot een tuin?

  - Wie zorgt voor mijn huisdier als ik op vakantie ga?

  - Welke stappen zal ik ondernemen indien mijn huisdier agressief gedrag vertoont dat een veiligheidsrisico kan veroorzaken voor mezelf en mijn omgeving? Raadpleeg de portaalsite Belgium.be voor meer informatie, indien je nood hebt aan meer advies om een impulsieve aankoop van een dier te voorkomen.

  Wetgeving

  Je kan op 2dehands ook zoekertjes tegenkomen met (exotische) dieren of met producten die van dieren afkomstig zijn of van hen zijn vervaardigd (dierlijke bijproducten). De meeste dieren en dierlijke bijproducten mogen legaal worden verhandeld, maar een aantal diersoorten en bijproducten worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving. 

  Veelal gaat het daarbij om, direct of indirect, met uitsterven bedreigde diersoorten. Je kan hierbij denken aan exotische dieren, zoals bepaalde vogels, maar ook apen, reptielen en schildpadden. Er zijn ook producten die afkomstig zijn van beschermde diersoorten of van hen zijn vervaardigd. Vaak zijn dit souvenirs die worden meegenomen vanuit verre vakantiebestemmingen. Populair zijn bijvoorbeeld snijwerkjes en sieraden van olifantenivoor, producten die van de schilden van zee- en landschildpadden zijn gemaakt, opgezette roofvogels en huiden van grote katten. In de brochure van de Federale overheidsdienst 'Een zeldzaam dier is geen souvenir' vind je meer informatie over vaakvoorkomende (illegale) dierlijke bijproducten en enkele handige tips om zodanige producten te herkennen. 

  De handel in en het bezit van beschermde dieren, dierlijke bijproducten en planten is immers aan strikte regels gebonden. 

  In overeenstemming met de Europese verordening n° 1143/2014 mogen dieren en planten van de Lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten, niet worden verhandeld of uitgewisseld.

  Concreet gaat het om volgende soorten.

  Zoogdieren - Roodbuikeekhoorn/Pallas' eekhoorn (Callosciurus erythraeus), Indische mangoeste/langoeste (Herpestes javanicus), Muntjak (Muntiacus reevesii), Beverrat (Myocastor coypus), Rode neusbeer/Coati (Nasua nasua), Wasbeer (Procyon lotor), Grijze eekhoorn (Sciurus carolinensis), Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus niger), Siberische grondeekhoorn (Tamias sibiricus).

  Vogels - Huiskraai (Corvus splendens), Rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis), Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus).

  Overige dieren - Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis), Gevlekte rivierkreeft (Orconectes limosus), Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis), Rode Amerikaanse rivierkreeft (Pacifastacus leniusculus), Rode rivierkreeft (Procambarus clarkii), Marmerkreeft (Procambarus cf fallax), Aziatische hoornaar (Vespa velutina nigrithorax), Amoergrondel (Perccottus glenii), Blauwbandgrondel (Pseudorasbora parva), Stierkikker/Brulkikker (Lithobates catesbeianus), Roodwangschildpad/Geelwangschildpad/Geelbuikschildpad (Trachemys scripta).

  Waterplanten - Waterwaaier (Cabomba caroliniana), Waterhyacint (Eichhornia crassipes), Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides), Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major), Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora), Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides), Moerasaronskelk (Lysichiton americanus), Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum).

  Overige planten - Struikaster (Baccharis halimifolia), Heracleum persicum, Heracleum sosnowskyi, Parthenium hysterophorus, Persicaria perfoliata, Pueraria montana var. lobata.

  Op de portaalwebsite van de Federale Overheid vind je informatie terug over de huidige toestand van flora en fauna in België. Je wordt onder meer wegwijs gemaakt met de maatregelen die op nationaal en internationaal vlak ondernomen worden tot bescherming van bedreigde diersoorten.

  CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten)

  De Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten (CITES) is een internationale overeenkomst, waarin de handel in bedreigde dier- en plantensoorten wordt geregeld. 

  Voor de handel in dier- en plantensoorten die in de CITES-Bijlagen voorkomen, dienen de volgende uitgangspunten in acht genomen te worden: 

  Bijlage I van CITES (direct met uitsterven bedreigde dieren en planten): deze bijlage omvat (onder meer door internationale handel) met uitsterven bedreigde diersoorten, waarin geen handel mag worden gedreven wanneer er sprake is van uit het wild afkomstige dieren of planten. Een paar voorbeelden van bedreigde dieren zijn walvissen en dolfijnen, olifanten, neushoorns, veel soorten apen, tijgers, veel soorten papegaaien, schildpadden en hagedissen. Een paar voorbeelden van bedreigde planten zijn wilde ginseng en bepaalde soorten orchideeën. 

  Bijlage II van CITES (mogelijk met uitsterven bedreigde dieren en planten): deze bijlage omvat (onder meer door internationale handel) met uitsterven bedreigde diersoorten, waarvan de handel streng is gereguleerd door middel van het CITES-vergunningenstelsel. Het gaat dan bijvoorbeeld om roofdieren en krokodillen, alle reuzenslangen, een aantal schelpsoorten en verscheidene koraalsoorten. In dergelijke gevallen wordt er steeds nagegaan of er nog vergunningen verleend kunnen worden. 

  Bijlage III van CITES (dieren en planten beschermd in minstens één land): deze bijlage omvat diersoorten waaraan een land, waar deze soort voorkomt, bescherming wil bieden om te voorkomen dat deze door internationale handel uitsterft in dat land. 

  Raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor meer informatie over hoe CITES werkt.

  CITES in de Europese Unie 

  Ook binnen de Europese Unie (EU) werden regels opgesteld over de handel in dier- en plantensoorten (waarvan de meeste soorten al door CITES werden gereguleerd). Zo maakt de Europese Verordening inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer een opdeling van beschermde soorten aan de hand van vier bijlagen (Bijlagen A t/m D): 

  Bijlage A: deze bijlage omvat de 'Bijlage I'-soorten en een aantal 'Bijlage II'-soorten van CITES. In deze bijlage zijn ook soorten opgenomen die in Europa streng worden beschermd op grond van Europese richtlijnen (zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn) en dus niet noodzakelijk CITES-soorten zijn. 

  Bijlage B: deze bijlage omvat overwegend de 'Bijlage II'-soorten van CITES. 

  Bijlage C: deze bijlage omvat overwegend de 'Bijlage III' soorten van CITES. 

  Bijlage D: deze bijlage omvat diersoorten die niet in CITES voorkomen, maar waaromtrent men binnen Europa meent dat de handel in deze soorten in de gaten gehouden moet worden om te voorkomen dat de internationale handel ze met uitsterven bedreigt. 

  Raadpleeg de website van de Europese Commissie voor meer informatie over de Europese regelgeving tot uitvoering van CITES. 

  Raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid voor een complete alfabetische lijst van bedreigde dieren en planten, en hun vindplaats in de bijlagen van CITES en van de voornoemde EU Verordening.

  Stappenplan

  Hieronder treft u een eenvoudig stappenplan aan dat u kunt gebruiken alvorens u exotische dieren of dierlijke bijproducten wilt kopen of verkopen. 

  Raadpleeg voor meer informatie de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Onthoud goed: koop geen dieren of dierlijke bijproducten zodra u twijfelt! 

  Laat u bij twijfel informeren door de Dienst Dierenwelzijn en CITES, te bereiken op het algemene nummer +32 2 524 74 01 of via cites@milieu.belgie.be.

  Stap 1 

  Probeer te achterhalen of het dier of product beschermd wordt door de toepasselijke regelgeving. De CITES-Bijlagen (I, II en III) geven aan of een diersoort beschermd is en zo ja, in welke mate. In de Europese regelgeving wordt de inhoud van de CITES-conventie grotendeels overgenomen en uitgebreid in 4 bijlagen (Bijlagen A, B, C en D), zoals hierboven al werd toegelicht. 

  Veel diersoorten komen niet op de Bijlagen voor en, behoudens afwijkende wetgeving, is het dan ook legaal om bijvoorbeeld producten te kopen en te verkopen die van deze dieren zijn gemaakt.

  Stap 2 

  Wanneer je een levend dier wilt kopen of verkopen is onder meer de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren van toepassing, die algemene regels omvat die ten behoeve van dieren gelden. Zo moet de koper bijvoorbeeld ouder zijn dan 16 jaar of over de uitdrukkelijke toelating van een ouder of voogd hiertoe beschikken en mogen de dieren niet lijden tijdens het transport. 
  Zo wordt er onder andere bepaald dat het verboden is om:
  een dier onnodig te doden of bij een dier onnodig pijn of letsel te veroorzaken, of zijn gezondheid of welzijn aan te tasten;
  een dier de nodige verzorging te onthouden;

  - Ingrepen te plegen bij dieren (tenzij in de Belgische wetgeving anders bepaald wordt);

  - Dieren als prijs, beloning of gift uit te reiken;

  - Een dier achter te laten met de bedoeling zich ervan te ontdoen.

  Stap 3 

  Het kopen of verkopen van dieren of dierlijke bijproducten die in Bijlage A (lijst van direct met uitsterven bedreigde dieren) worden vermeld, is illegaal. Deze dieren of dierlijke bijproducten mogen dus niet worden verhandeld via 2dehands.be. 
  Voorbeelden van beschermde dieren en dierlijke bijproducten zijn:

  - Afrikaanse of Aziatische olifanten, inclusief ivoor, huid en haar;

  - Grotere aapsoorten (zoals orang oetangs en chimpansees) en sommige andere aapachtigen (zoals gibbons en lemurs);

  - Meeste beersoorten (zoals grote panda's en zwarte beren);

  - Sommige exotische vogels (zoals veel typen Zuid-Amerikaanse parkieten, adelaars en valken), inclusief opgezette (roof)vogels;

  - Kaviaar van gewone of kortneus steur;

  - Neushoorns, inclusief ivoor;

  - Sommige reptielsoorten (zoals krokodillen);

  - Sommige schildpadsoorten (zoals de groene schildpad), inclusief hun schilden;

  - Tijgers, luipaarden, panters, Aziatische leeuwen, Euraziatische en Iberische lynx, inclusief de producten die van hun huid, tanden, botten of vlees zijn gemaakt.

  Opmerking: Ivoor 

  Het is niet toegestaan om ivoor of producten met ivoor aan te bieden, tenzij deze zijn gemaakt vóór 1 juni 1947 (deze worden als antiek beschouwd) en mits de verkoper duidelijk vermeldt in de advertentie dat hij in bezit is van een attest.

  De verkoper dient in dat geval expliciet in het zoekertje te vermelden dat het ofwel gaat om ivoor van vóór 1947, of dat hij in het bezit is van de vereiste CITES-certificaten.

  Onbewerkt ivoor (zoals glad ivoren slagtanden en hoorn van een neushoorn) is geheel niet toegestaan.

  Stap 4 

  Als het dier of dierlijk bijproduct in Bijlagen B, C of D voorkomt dan kunt u er - mits enige voorzichtigheid - vanuit gaan dat het legaal kan worden verhandeld binnen België en de EU, mits u het dier of dierlijk bijproduct legaal heeft verkregen en u in het bezit bent van de relevante CITES-documentatie.

  Handhaving

  De dienst 'Dierenwelzijn en CITES' is in België bevoegd voor de uitvoering en de controle van de CITES-conventie. Deze dienst werkt hiertoe eveneens nauw samen met de Federale Politie, de Administratie der Douane en Accijnzen, het Openbaar Ministerie en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

  Raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor meer informatie over de werkzaamheden van de dienst 'Dierenwelzijn en CITES'. 

  Voor meer informatie rond het verkrijgen van een vergunning of certificaat voor de legale handel in bedreigde wilde dieren en planten of bij meer specifieke vragen in verband met de handel in beschermde dieren of planten, kan u deze overheidsdienst overigens rechtstreeks contacteren op het algemene nummer +32 2 524 74 01 of via cites@milieu.belgie.be.

  Handige links

  Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over de wet- en regelgeving met betrekking tot beschermde diersoorten:

Wilt u direct met ons in contact komen?

contacteer ons