Bedankt voor uw reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Regels

 • Het is toegestaan om op de Website of Facebook-pagina van 2dehands alcoholische dranken aan te bieden of aan te kopen. U dient zich wel te informeren bij de dienst Douane en Accijnzen om te weten of hiervoor een vergunning vereist is. 

  Wij maken u er op attent dat verkopers van alcoholhoudende dranken leeftijdsgrenzen in acht moeten nemen. Bieren en wijn zijn toegelaten vanaf 16 jaar en sterke drank pas vanaf 18 jaar. Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om dit te controleren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.

  De Controledienst Tabak en Alcohol heeft als taak de bevolking, en in het bijzonder minderjarigen, te beschermen tegen de schadelijke effecten van alcohol en kan hiertoe de nodige controles verrichten. Raadpleeg de website van de federale overheid voor meer informatie over de risico's van alcoholgebruik.
  Klachten of specifieke vragen in verband met de verkoop of het gebruik van alcohol kunnen gericht worden tot de voormelde controledienst die rechtstreeks kan worden gecontacteerd op het nummer +32 (0)2 524 97 97 of u kunt een mail sturen naar: apf.inspec@health.fgov.be.
   

 • 2dehands is een online handelsplatform dat kopers en verkopers samenbrengt. 2dehands is niet betrokken bij koop- en verkooptransacties (en de afhandeling ervan) die steeds buiten de site om plaatsvinden. 

  De verkoop en aankoop van producten en diensten op 2dehands is in beginsel toegestaan als de handel hierin niet is verboden door nationale of internationale wet- en regelgeving. Uitgangspunt is dat een product of dienst dat offline mag worden verkocht over het algemeen ook via 2dehands mag worden verkocht. 

  Voor uw gemak hebben we een lijst met verboden of aan beperkingen onderworpen producten en diensten opgesteld. In deze lijst staan voorbeelden van producten en diensten die wettelijk verboden zijn en dus niet mogen worden verhandeld via 2dehands, bijvoorbeeld het aanbieden van drugs. Daarnaast staan er producten en diensten in die niet per definitie verboden zijn, maar dat wel kunnen zijn en daarom uw aandacht vragen, zoals het aanbieden van producten van bekende merken. Is het bijvoorbeeld een namaaktas van een bekend merk, dan mag de tas niet worden aangeboden. Is het een originele tas van een bekend merk, dan wel. 

  Let op! Deze lijst geeft slechts richtlijnen en is niet uitputtend. Bovendien bent u als gebruiker van 2dehands zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod en de (ver)koop van bepaalde producten en diensten wettelijk is toegestaan volgens de laatste stand van zaken (wetgeving, jurisprudentie). Als u twijfelt over de toelaatbaarheid van het verhandelen van bepaalde producten en diensten, neemt u dan contact op met een gezaghebbende of rechthebbende. Ook kunt u juridisch advies inwinnen bij een wetswinkel bij u in de buurt. 

  Een overtreding van ons beleid kan leiden tot een of meer van de volgende acties:

  a) Uw zoekertje kan worden verwijderd (zonder restitutie van het tarief in geval van het betrokken zoekertje betalend is); en/of

  b) Uw account kan worden geschorst; en/of

  c) Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan justitie of aan een rechthebbende.

  Lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen producten of diensten: 

  Aandelen, effecten en andere waardepapieren
  Aanstootgevend materiaal
  Cultureel erfgoed
  Defecte en/of teruggehaalde objecten
  Dieren, producten van dieren en planten
  Drugs
  Eigendom van de overheid of van derden
  Elektronische apparatuur
  Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen
  Financiële producten en diensten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren)
  Frontjes van autoradio’s en/of van ingebouwde navigatiesystemen
  Geneesmiddelen
  Gestolen waar
  Illegale en onveilige objecten en activiteiten
  Kans- en piramidespelen
  Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid
  Levensmiddelen
  Medische hulpmiddelen
  Mensen, lichaamsdelen – en stoffen
  Mod-chips, spelconsoles en spelsoftware
  Motortuning (chiptuning)
  Mondmaskers en desinfecterende handgels
  Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen
  Pornografische en erotische zoekertjes 
  Software
  Tabaksproducten, elektronische sigaretten en e-liquids, voor roken bestemde kruidenproducten
  Tickets
  Valse valuta en postzegels
  Verzendlijsten en persoonlijke gegevens
  Virtual games
  Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten
 • Cosmetica kunnen verhandeld worden via internet. Zoals bij alle verkoop op afstand is het belangrijk dat de potentiële koper voldoende informatie krijgt over het aangeboden product, voordat de koop gesloten wordt. Dit wil zeggen dat de productnaam, inhoud, en productfunctie (bv. dagcrème, zeep, haarkleuring, …) duidelijk moeten zijn, maar ook dat de koper de ingrediëntenlijst moet kunnen nalezen. Meer info hierover op de website van FOD Economie: informatie aan consument.
   
 • Het is wettelijk verboden om deze producten een verkoop op afstand te verkopen/aan te kopen. Dit betekent dat deze producten dus niet via 2dehands mogen worden verkocht of aangekocht. 
  Onder tabaksproducten worden onder meer sigaretten, sigaren en pruimtabak verstaan. 

  Een uitzondering geldt voor tabak als verzamelobject dat niet (meer) verkrijgbaar is bij de kleinhandel en niet geschikt of bedoeld is voor consumptie. Deze objecten zijn wel toegestaan op 2dehands.

  De Controledienst Tabak en Alcohol heeft als taak de bevolking, en in het bijzonder minderjarigen, te beschermen tegen de schadelijke effecten van tabak en kan hiertoe de nodige controles verrichten. 

  Raadpleeg de website van de federale overheid voor meer informatie over tabak. Klachten of specifieke vragen in verband met de verkoop of het gebruik van tabak kunnen gericht worden tot de voormelde controledienst die rechtstreeks kan worden gecontacteerd op het nummer +32 (0)2 524 97 97 of u kunt een mail sturen naar: apf.inspec@health.fgov.be

  Voor meer informatie over rookpreventie kan u terecht op de website van Tabakstop.




   
 • Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen

  Het is niet toegestaan om op de Website of Facebook-pagina van 2dehands objecten of diensten aan te bieden die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, zoals auteursrechten, merkenrechten, domeinnaamrechten, portretrechten etc. 

  Voorbeelden van aanbiedingen die niet zijn toegestaan op 2dehands:
  • namaakartikelen en replica's (bijvoorbeeld namaak merkkleding of -accessoires, of namaak merkparfums of -cosmetica)
  • producten elektronisch versturen via internet zonder licentie van de eigenaar van de auteursrechten (softwarepiraterij)
  • software en spelcomputers waarvoor men geen verkooplicentie heeft
  • niet toegestane kopieën van CD's, DVD's of Video's (waaronder bootlegs en muziek)
  • foto's van of gemaakt door derden
  Voorbeelden van aanbiedingen die wel zijn toegestaan op 2dehands:
  • authentieke merkkleding
  • reproducties van werken mits de auteur langer dan 70 jaar geleden is overleden
   
  Let op! Het is eveneens toegestaan om op 2dehands (blanco) dragers of apparaten die kunnen worden aangewend voor het kopiëren voor eigen gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken en prestaties (privékopie), aan te bieden.

  Voorbeelden van zodanige dragers of apparaten zijn blanco mediadragers, blanco CD-R, blanco DVD-R, blanco geheugenkaarten, blanco USB-sticks, MP3/MP4-spelers, externe harde schijven, mobiele telefoons met MP3/MP4-functie, set top boxes en tablets. 

  Het in de handel brengen van deze dragers of apparaten kan mogelijk onderworpen zijn aan de heffing van een vergoeding (kortweg Auvibel vergoeding). Deze vergoeding is verschuldigd als tegenprestatie voor het kunnen maken van een privékopie met behulp van zulke dragers of apparaten. 

  Info over toepassing van Auvibel vergoeding 

  Info over toepassing van Auvibel vergoeding Overeenkomstig de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten dient de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik (kortweg Auvibel-vergoeding) betaald te worden door:
  I. de fabrikant;
  II. de intracommunautaire invoerder: of
  III. de intracommunautaire aankoper;
  van dragers of apparaten die kunnen worden aangewend voor het kopiëren voor eigen gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken en prestaties (privékopie). 

  In het Koninklijk Besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik vindt u een actueel overzicht van de dragers en apparaten waarop deze vergoeding van toepassing is. Zo zijn bijvoorbeeld blanco mediadragers, blanco CD-R, blanco DVD-R, blanco geheugenkaarten, blanco USB-sticks, MP3/MP4-spelers, externe harde schijven, mobiele telefoons met MP3/MP4-functie en set top boxes sinds 1 februari 2010 onderworpen aan de Auvibel-vergoeding. Sinds 1 december 2013 zijn ook tablets hieraan onderhevig.

  Indien men - in zijn hoedanigheid van fabrikant, intracommunautaire invoerder of intracommunautaire aankoper van zodanige dragers of apparaten - deze goederen op het nationale grondgebied in de handel brengt, zal men op dat ogenblik beschouwd worden als bijdrageplichtige van de Auvibel-vergoeding. In voorkomend geval dient u hieromtrent een aangifte in te dienen bij Auvibel,

  Raadpleeg voor meer informatie over de Auvibel-vergoeding de website of neem contact op per mail via auvibel@auvibel.be of per telefoon via + 32 (0)2 650 09 50.
 • Zoekertjes die snel geld beloven en zoekertjes met 0900-nummers horen niet thuis op 2dehands.
 • Het is niet de bedoeling om via 2dehands grapjes uit te halen of om iemand lastig te vallen.
 • Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten

  Het is niet toegestaan om op de Website en de Facebook-pagina van 2dehands wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten aan te bieden of te vragen die als verboden of vergunningsplichtige wapens beschouwd worden in de zin van de Wapenwet van 8 juni 2006

  Het is eveneens niet toegestaan om op voormelde webpagina's van 2dehands munitie, patronen of onderdelen van zodanige wapens aan te bieden of te vragen, waaronder bijvoorbeeld:
  I. losse flodders, (gebruikte) slaghoedjes, kruit en de eigenlijke kogel (ook wel punt genoemd);
  II. geweerkolf, slagpen, dummies etc.
  Een uitzondering wordt gemaakt voor gebruikte lege of onbruikbaar gemaakte patroonhulzen of projectielen, wanneer dit expliciet in het zoekertje wordt vermeld. 

  Voorbeelden van objecten die niet zijn toegestaan op 2dehands:
  I. (automatische) vuurwapens (zoals pistolen, revolvers en geweren (zowel hagel, als kogel));
  II. Explosieven (zoals handgranaten);
  III. magazijnen (en andere niet onbruikbaar gemaakte munitie);
  IV. geluiddempers (en andere onderdelen of hulpstukken);
  V. alarm- en startpistolen of -revolvers;
  VI. katapulten;
  VII. airsoft-guns;
  VIII. luchtdrukgeweer ('luchtbuks');
  IX. paintball wapens;
  X. kruisbogen;
  XI. pijlen met snijdende delen waarmee ernstig letsel kan worden toegebracht;
  XII. boksbeugels, wurgstokken, wapenstokken, werpsterren, nunchaku's;
  XIII. vilmessen, werpmessen, vlindermessen, spring- of valmessen (zoals stiletto's) 
  XIV. stunguns;
  XV. zelfverdedigingswapens (zoals pepperspray en traangas);
  XVI. blindmakende laserwapens;
  XVII. brandwapens;
  XVIII. voorwerpen met giftige, verstikkende, traanverwekkende of weerloosmakende stoffen;
  XIX. speelgoedwapens en nepwapens die zo sterk op echte wapens lijken dat ze voor bedreiging kunnen worden gebruikt (zoals een aansteker in de vorm van een pistool of handgranaat);
  XX. blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen (zoals bijvoorbeeld 'hidden knives' in de vorm van een kam);
  XXI. dummy-launcher (voor het trainen voor honden).

  Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (o.a. het KB van 20 september 1991) is het op de Website of Facebook-pagina van 2dehands toegestaan om vuurwapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde die zijn vervaardigd voor 1 januari 1895 en voor het schieten onbruikbaar gemaakt zijn, aan te bieden of te vragen. In dit geval dient expliciet in het zoekertje te worden vermeld dat het een object van voor 1895 betreft en voor het schieten onbruikbaar gemaakt is.

  Bovendien is het toegestaan om andere messen, dan diegenen die door de toepasselijke wetgeving verboden of door het beleid van 2dehands uitgesloten worden, op de Website of Facebook-pagina van 2dehands aan te bieden of te vragen, op voorwaarde dat deze niet worden verhandeld door of aan jongeren onder de 18 jaar. U kunt hierbij denken aan vrij verkrijgbare wapens zoals zwaarden, sabels, degens en bajonetten. 

  Houd er rekening mee dat bepaalde vrije verkrijgbare wapens (bijvoorbeeld voor de uitoefening van een sport, voor beroepsdoeleinden of voor verzameling of wandversiering) niet mogen worden gedragen op de openbare weg. 

  Raadpleeg de website van de Federale Overheid en van de FOD Justitie voor meer informatie over het onderscheid tussen verboden, vergunningsplichtige en vrij verkrijgbare wapens.
   
 • Virtual games

  Het is niet toegestaan om op de Website of Facebook-pagina van 2dehands (game)accounts, virtuele (game)producten, online spelkarakters en virtuele valuta aan te bieden.

  Voorbeelden van online games die niet zijn toegestaan op 2dehands:
  • World of Warcraft
  • Guild Wars
  • Half-life2
  • Runescape
  • Habbo
  • Twitter accounts
  • Pokémon Go accounts
  Boeken en handleidingen (hard copy) zijn wel toegestaan, evenals Wii en Xbox Live points. Ook cd's van spellen (zoals World Of Warcraft en World of Warcraft Gold Guides) mag je aanbieden. Vermeld dan wel duidelijk dat er geen account bij zit en/of dat de koper al een account moet hebben.
 • Motortuning (chiptuning)

  In overeenstemming met de Ministeriële Omzendbrief van 12 maart 2010 is het op 2dehands niet toegestaan om producten of diensten aan te bieden waarmee motortuning (waaronder chiptuning) kan worden verricht.

  Motortuning bestaat onder meer in het aanbrengen van mechanische wijzigingen in de motor of van elektronische wijzigingen in het motormanagement (chiptuning) van een voertuig met als doel het motorvermogen te verhogen en daardoor de prestaties van het betrokken voertuig te verbeteren. 

  Voor meer informatie over tuning kan u terecht op de website van de FOD Mobiliteit.
 • Het is toegestaan om op de Website en de Facebook-pagina 2dehands levensmiddelen, zoals aardappelen, groente, fruit en vlees aan te bieden. 

  LET OP! De verkoop van levensmiddelen wordt streng gereguleerd door nationale en Europese regelgeving. Er worden onder meer eisen gesteld aan etikettering en verpakking, hygiëne en transport.

  Adverteerders zijn zelf verantwoordelijk om te controleren of de levensmiddelen aangeboden mogen worden en of zij aan de toepasselijke wetgeving voldoen (inclusief eventuele registratie- en vergunningverplichtingen). 

  Potentiële afnemers dienen de levensmiddelen goed te inspecteren en bij bederfelijke waren de uiterste datum van consumptie te controleren. Voorbeelden van producten die niet zijn toegestaan op 2dehands:
  I. flesvoeding / babyvoeding bestemd voor baby's jonger dan zes maanden;
  II. illegaal geslacht en ongekeurd vlees;
  III. voedingsproducten die om welke reden dan ook uit de handel zijn gehaald;
  IV. voedingsproducten waarvan de houdbaarheidsdatum is verlopen;
  V. voedingsproducten met beperkte houdbaarheid waarvan de uiterste verkoopdatum onzichtbaar of onleesbaar is;
  VI. voedingsproducten met een volgens het etiket geneeskundige werking voor mens of dier.

  Raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor meer informatie over voedingsmiddelen en de daarop toepasselijke wetgeving. 

  Voor meer specifieke vragen of klachten omtrent de kwaliteit of veiligheid van voedingsmiddelen kan u het FAVV rechtstreeks contacteren op het gratis nummer 0800 13 550 of u kunt eenmail sturen naar: meldpunt@favv.be.
 • Het is niet toegestaan om op de Website of de Facebook-pagina van 2dehands geneesmiddelen aan te bieden of te vragen. 

  Dit geldt ook voor homeopathische geneesmiddelen, kruiden-geneesmiddelen en geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik. 

  Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) houdt toezicht op de kwaliteit, de veiligheid (o.a. door voorlichting over goed gebruik en over het aanbod van geneesmiddelen op internet) en de doeltreffendheid van geneesmiddelen en voert daartoe de nodige inspecties en controles uit. 

  Voor meer informatie omtrent geneesmiddelen, kan u terecht op de website van de het FAGG. Voor specifieke vragen in verband met dit onderwerp kan u deze overheidsdienst overigens rechtstreeks contacteren op het nummer + 32 (0)2 524 80 00 of u kunt een mail sturen naar: info.medicines@fagg-afmps.be.
 • Het is niet toegestaan om op de Website of de Facebook-pagina van 2dehands (afneembare) frontjes van autoradio's en van ingebouwde navigatiesystemen aan te bieden. 

  Andersom zijn autoradio's en navigatiesystemen waarvan de frontjes ontbreken ook niet toegestaan.

  Aangezien de herkomst van dergelijke objecten vaak lastig te achterhalen is, staat 2dehands het aanbieden of vragen van deze objecten niet toe.
 • Financiële producten en diensten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren)

  Aanbieders van financiële producten die niet voldoen aan de Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten zijn niet toegestaan op 2dehands.

  Voor het adviseren, bemiddelen en verkopen van financiële producten is vaak een vergunning van Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) nodig.

  De FSMA houdt onder meer toezicht op reclame-uitingen van aanbieders omtrent leningen en andere financiële producten, bijvoorbeeld of deze niet misleidend zijn. 

  Controleer via de website van de FSMA of de Adverteerder waarmee u zaken wilt doen over de nodige vergunningen beschikt of een door de FSMA goedgekeurde prospectus heeft ontvangen. Ga ook steeds na of een Adverteerder niet in de waarschuwingslijst van de FSMA voorkomt. 

  Raadpleeg voor neutrale informatie over financiële producten de WikiFin website van de FOD Financiën.

  Let bij het aangaan van een kredietovereenkomst goed op, vooral wanneer u reeds betalingsachterstand heeft op andere kredieten! 

  Het aanbieden of vragen van financiële diploma's is niet toegestaan op de Website of Facebook-pagina van 2dehands.

  Klachten met betrekking tot dit onderwerp kunnen ingediend worden bij de bevoegde instanties (raadpleeg de website van de FSMA voor een overzicht van mogelijke klachten). 

  Voor meer specifieke vragen kan u de FSMA steeds rechtstreeks contacteren via het contactformulier, op het nummer +32 (0)2 220 59 10 of u kunt een mail sturen naar: info@fsma.be.
 • Defecte en/of teruggehaalde objecten

  Defecte objecten mogen enkel op de Website of Facebook-pagina van 2dehands aangeboden worden, indien het defect van het object expliciet in het zoekertje vermeld wordt. 

  Het is niet toegestaan om op Website of Facebook-pagina van de 2dehands door de fabrikant teruggehaalde objecten aan te bieden of te vragen.

  Door een fabrikant teruggehaalde objecten kunnen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid of veiligheid en mogen daarom niet op voormelde webpagina's worden aangeboden of gevraagd. 

  Raadpleeg de website van de FOD Economie voor meer informatie over de terugroeping van een product of andere gecorrigerende maatregelen.

  Raadpleeg de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voor een overzicht van recente productterugroepingen. 

  Klachten omtrent de veiligheid van goederen en diensten kunnen ingediend worden bij het Centraal Meldpunt voor Producten.
 • Mod-chips, spelconsoles en spelsoftware

  Het is niet toegestaan om op 2dehands apparaten en/of diensten aan te bieden die hoofdzakelijk zijn ontworpen om auteursrechtelijke bescherming te omzeilen. 

  Dit verbod geldt bijvoorbeeld voor mod-chips, game enhancers en opstartschijven waarmee kopieën of geïmporteerde versies van computerspellen kunnen worden afgespeeld op spelcomputers voor particulier gebruik.

  Voorbeelden van objecten die niet zijn toegestaan op 2dehands:
  I. game enhancers om geïmporteerde videospelletjes te spelen;
  II. gewijzigde spelconsoles, gewijzigde spel patches of hardware gewijzigd om back-up kopieën te kunnen spelen;
  III. bèta-testgames;
  IV. back-up of geplagieerde softwarekopieën;
  V. ISO games voor de PSP; VI softmodden;
  VII. flash cards zoals R4DS, DSTT en N.

  Ingeval van bijkomende vragen over de legaliteit van een object, gelieve contact op te nemen met de rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op het product (bijvoorbeeld Sony of Microsoft).
 • Explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen

  Het is niet toegestaan om op 2dehands explosieve objecten, gevaarlijke stoffen en andere materialen die de gezondheid, veiligheid en/of het milieu schaden aan te bieden of te vragen. 

  De verkoop van schadelijke of gevaarlijke goederen (zoals explosieven, giftige stoffen, radioactieve materialen en ontvlambare gassen, vloeistoffen en vaste stoffen,) is strikt geregeld, onder andere met betrekking tot het transport ervan. 

  Voorbeelden van objecten en stoffen die niet zijn toegestaan op de Website of Facebook-pagina van 2dehands:

  I. asbest en asbesthoudende producten;
  II. kwik en kwikhoudende producten;
  III. rode laserpointers ongeacht het aantal mW (en andere kleuren laserpointers met een vermogen >1 mW);
  IV. brandblussers gevuld met Halon;
  V. carbid (ook wel bekend onder de benaming calciumcarbide);
  VI. petroleum;
  VII. (feest)vuurwerk zoals vuurwerkpakketten, luchtbommen, boobytraps, (fles)vuurpijlen, jagers, voetzoekers, fonteinen, (nitraat)knallers, rookbommen, vonken, torpedo's, rookpotten en stadionfakkels, vuurwerk dummies;

  Het is daarentegen wel toegestaan om op 2dehands zogenaamd 'kindervuurwerk' (vuurwerk dat mag worden verkocht zonder bijzondere vergunning (zoals sterretjes)) aan te bieden of te vragen.

  Raadpleeg de website van de FOD Economie voor meer informatie omtrent de op springstoffen en feestvuurwerk toepasselijke wetgeving en de veiligheidsrisico's verbonden aan het gebruik van (feest)vuurwerk.

  VIII. tetrachloorkoolstof houdende producten (zoals antieke brandblusapparaten);
  IX. loodmenie (loodtetraoxide);
  X. formaldehyde (ook wel bekend onder de benaming formaline of methanal);
  XI. militaire instrumenten die radium bevatten;
  XII. radioactief afval en radioactief vervuilde objecten;
  XIII. waterstofperoxide met een sterkte van 10% of meer;
  XIV. carbolineum (ook foutief aangeduid als carboleum);
  XV. gewasbeschermingsmiddelen en biociden (bijvoorbeeld chloorproducten) zonder vergunning;

  Raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu voor meer informatie over de gevaren van en de risico's verbonden aan gewasbeschermingsmiddelen en biociden en over het Programma voor de Reductie van Pesticiden en Biociden (PRPB) en de website van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

  XVI. kunstmest met een ammoniumnitraat gehalte van (of zuiver ammoniumnitraat) 27% of meer.

  Klachten omtrent de veiligheid van goederen en diensten kunnen ingediend worden bij het Centraal Meldpunt voor Producten.
 • Verzendlijsten en persoonlijke gegevens

  Het is niet toegestaan om op 2dehands verzendlijsten en persoonlijke gegevens aan te bieden of te vragen. 

  Hieronder worden bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonlijke gegevens verstaan. Dit geldt ook voor objecten, hulpmiddelen en software hoofdzakelijk ontworpen voor het ongevraagd versturen van commerciële (elektronische) berichten (zoals e-mail en sms). Spam activiteiten via 2dehands zijn ook niet toegestaan. 

  De Privacycommissie ziet er op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd. 

  De denkgroep, SpamSquad, opgericht door onder meer de FOD Economie en de FOD Justitie, houdt zich bezig met de voorlichting omtrent de bestrijding van spam. 

  Raadpleeg de website van de FOD Justitie voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens.

  Raadpleeg de website van de FOD Economie voor meer informatie over spamming.

   
 • Valse valuta en postzegels

  Het is niet toegestaan om op 2dehands valse valuta en valse postzegels aan te bieden. Onder valuta wordt onder meer papiergeld, munten, aandelen en andere waardepapieren verstaan. 

  Dit verbod geldt ook voor de apparatuur waarmee dergelijke illegale objecten kunnen worden vervaardigd. 

  De verkoop van valse valuta en postzegels en van de apparatuur waarmee valse valuta en postzegels kunnen worden vervaardigd, wordt bovendien bestraft overeenkomstig de artikelen 160-192ter Strafwetboek

  Het is bijvoorbeeld wel toegestaan om verzamelmunten aan te bieden op 2dehands.
 • Illegale en onveilige objecten en activiteiten

  Het is niet toegestaan om op de Website of Facebook-pagina van 2dehands objecten of activiteiten aan te bieden die illegaal zijn, waarvan het gebruik illegaal is of kan zijn of die op hun beurt tot het vervaardigen van illegale objecten of het verrichten van illegale activiteiten kunnen leiden. 

  Ook objecten of activiteiten die een ernstig gevaar voor de gezondheid of veiligheid van gebruikers kunnen opleveren zijn niet toegestaan. 

  Voorbeelden van objecten en activiteiten die niet zijn toegestaan op 2dehands.be:
  I. gereedschappen die zijn gemaakt voor het openen van sloten, zoals klop- en slagsleutels, moedersleutels en slotentrekkers;
  II. het aanbod tot het verrichten van kilometertellercorrectie of van apparaten die de kilometerteller wijzigen;
  III. informatie die kan aanzetten tot het verrichten van illegale activiteiten.
 • Pornografisch en erotische zoekertjes

  Het is niet toegestaan om op de Website of Facebook-pagina van 2dehands zoekertjes inzake objecten of diensten met pornografische of erotische inhoud te plaatsen. Hieronder worden onder meer erotische uitlatingen, erotisch gerelateerde artikelen en/of dienstenverstaan. 

  2dehands behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht zoekertjes met erotische inhoud (afbeeldingen en/of tekst) te verwijderen.
 • Gestolen waar

  Het is niet toegestaan om op de Website of de Facebook-pagina van 2dehands gestolen waar aan te bieden of te vragen. 

  Zowel kopers als verkopers van objecten dienen zich ervan te vergewissen dat de herkomst van de objecten die ze kopen of verkopen legaal is. Daarom is het aanbieden van producten waarvan bijvoorbeeld het unieke (serie)nummer is verwijderd of aangepast, niet toegestaan. 

  De verkoop van gestolen waar (heling) is strafbaar bij wet (artikel 505 Strafwetboek).
 • Eigendom van de overheid of van derden

  Het is niet toegestaan om op de Website of Facebook-pagina van 2dehands objecten die eigendom zijn van de overheid of van derden aan te bieden of te vragen. 

  Voorbeelden van zodanige objecten die eigendom zijn van de overheid:
   
  1. kentekenbewijzen en kentekenplaten (zoals Z-platen);
  2. identiteitsbewijzen en reispassen;
  3. vergunningen;
  4. kiespassen en stembiljetten;
  5. verkeersborden en wegaanwijzers;
  6. etc.

  Voorbeelden van zodanige objecten die eigendom zijn van derden (andere dan gestolen waar):
   
  A) lege gasflessen (die eigendom blijven van de betrokken gasmaatschappij);
  B) gehuurde digicorders (die eigendom blijven van de betrokken dienstverlener);
  C) etc.
 • Drugs

  Het is niet toegestaan om op de Website of Facebook-pagina van 2dehands drugs en producten of apparatuur voor het gebruik of vervaardigen van drugs aan te bieden of te vragen. 

  Voorbeelden van verdovende en geestverruimende middelen die niet zijn toegestaan op voormelde webpagina's:

  1. cocaïne, speed, XTC, GHB, LSD;
  2. marihuana, hash;
  3. hennepplanten;
  4. khatplanten;
  5. Salvia Divinorium;
  6. paddo's
  7. cheesing;
  8. poppers;
  9. etc.

  Objecten die traditioneel bedoeld zijn voor gebruik met tabak (zoals waterpijpen), mogen wel worden aangeboden als verzamelobject.

  Raadpleeg de website van de Federale Overheid voor meer informatie over de risico's van cannabisgebruik en van de FOD Justitie voor een overzicht van de toepasselijke wetgeving.
 • Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid

  Het is niet toegestaan op de Website of Facebook-pagina van 2dehands (recente) legitimatiebewijzen, licenties en uitrusting van de politie, krijgsmacht of andere wetshandhavers aan te bieden. 

  Het gaat meer bepaald om objecten waarmee men zich als wetshandhaver (politie, waardetransport medewerker etc.) zou kunnen voordoen. Voorbeelden van objecten die NIET zijn toegestaan op 2dehands zijn:
   
  I. politiepenningen;
  II. zoekertjes waarin het politielogo zichtbaar is.
 • Mensen, lichaamsdelen en –stoffen

  Het is niet toegestaan om op de Website of Facebook-pagina van 2dehands mensen, lichaamsdelen, -materialen en -stoffen aan te bieden of te vragen. 

  Een uitzondering geldt voor haarlokken en (delen van) skeletten (zoals schedels) voor educatieve doeleinden. Deze zijn wel toegestaan op 2dehands. 

  Raadpleeg de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voor meer informatie over menselijk lichaamsmateriaal. 

  Voor specifieke vragen in verband met dit onderwerp kan u deze overheidsdienst overigens rechtstreeks contacteren op het nummer + 32 (0)2 524 80 00 of u kunt een mail sturen naar: mch-mlm@fagg-afmps.be.
 • Dubbele zoekertjes zijn niet toegestaan, elk zoekertje mag slechts 1x geplaatst worden. 
  Een zoekertje dat herhaaldelijk of in meerdere rubrieken verschijnt, beschouwen we als spam en wordt verwijderd.

   
 • Reclame op 2dehands

  Op 2dehands kun je reclame en advertenties van webshops tegenkomen. Wij maken gebruik van reclame op 2dehands, zo houden we de meeste rubrieken gratis voor onze gebruikers. Met de opbrengsten kunnen wij 2dehands onderhouden, verder ontwikkelen en veilig houden.

  Waar moet ik op letten?
  • Vind je een advertentie verdacht? Meld dit dan bij ons.
  • Kom je via een reclame in een webshop terecht en wil je iets kopen? Check dan eerst de betrouwbaarheid van de webshop.


   
 • Software

  Je mag op op de Website of Facebook-pagina van 2dehands geen kopieën van software aanbieden. 

  Software wordt meestal auteursrechtelijk beschermd en mag in de regel alleen worden doorverkocht met de toestemming van de rechthebbende (licentie). Kopers of verkopers dienen vóór het bieden op of aanbieden van software, na te gaan of er geen inbreuk gemaakt wordt op de rechten van rechthebbenden. 

  De volgende voorbeelden kunnen je daarbij helpen:

  Back-up software (back-up kopieën) 
  Back-up kopieën of gearchiveerde software zijn niet toegestaan op 2dehands. Dit geldt ook voor spelsoftware. 

  Bèta, test- en evaluatiekopieën 
  Bèta, test- en evaluatiekopieën van software worden door ontwikkelaars vóór de officiële release gedistribueerd zodat de software kan worden geëvalueerd en problemen kunnen worden opgelost. Deze software is niet toegestaan op 2dehands. 

  Software op opneembare media
  Software op opneembare media zoals CD-R's of CD-RW's is niet toegestaan op 2dehands. Dit betreft onder meer softwarecompilaties en freeware- of sharewareprogramma's. 

  OEM-software
  Original Equipment Manufacturer (OEM) is software die wordt geleverd bij een nieuwe computer. Verkopers mogen 'OEM'- of 'gebundelde' kopieën van software alleen aanbieden in combinatie met de computerhardware waarop deze is geïnstalleerd. Volgens OEM-softwarelicenties is het meestal niet toegestaan om de software door te verkopen zonder de bijbehorende computer(hardware).
 • Medische hulpmiddelen

  Het is toegestaan om op de Website of Facebook-pagina van 2dehands medische hulpmiddelen aan te bieden of te vragen, zoals rollators. 

  Het is niet toegestaan om hulpmiddelen aan te bieden waarvoor een medisch voorschrift nodig is van een bevoegde persoon (zoals huisarts en apotheek).

  Denk hierbij aan bloedtesten die kanker kunnen opsporen of tandprothesen. Ook hulpmiddelen die niet officieel zijn goedgekeurd in België mogen niet worden aangeboden. 

  Let op! Het op de markt brengen van medische hulpmiddelen wordt streng gereguleerd door nationale en Europese regelgeving. Er worden eisen gesteld aan onder meer de technische veiligheid, steriliteit, verpakking en etikettering van het hulpmiddel. Zo schrijft de toepasselijke wetgeving bijvoorbeeld voor dat het merendeel van de medische hulpmiddelen een CE-markering is vereist voordat het hulpmiddel op de Europese markt mag verschijnen. 

  Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) houdt onder meer toezicht op de kwaliteit van medische hulpmiddelen. 

  Adverteerders zijn zelf verantwoordelijk om te controleren of de hulpmiddelen aangeboden mogen worden en aan de toepasselijke wetgeving voldoen. 

  Potentiële afnemers van medische hulpmiddelen dienen de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen bij het aankopen van medische hulpmiddelen (raadpleeg steeds de gebruikershandleiding) en dienen bijvoorbeeld de steriliteit en houdbaarheid van hulpmiddelen na te gaan. 

  Raadpleeg de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) voor meer informatie over medische hulpmiddelen en de daarop toepasselijke wetgeving.

  Voor specifieke vragen in verband met dit onderwerp kan u deze overheidsdienst overigens rechtstreeks contacteren op het nummer +32 2 528 40 00 of u kunt een mail sturen naar: welcome@fagg.be.
 • Elektronische apparatuur

  Het is niet toegestaan om op de Website of Facebook-pagina van 2dehands bepaalde (al dan niet illegale) elektronische apparatuur aan te bieden. 

  Voorbeelden van apparatuur die niet zijn toegestaan op 2dehands:

  I apparaten die (beweren dat ze) (politie)radars of laserapparaten blokkeren of verstoren;

  Radardetectoren (lasershields) zorgen er bijvoorbeeld voor dat snelheidsovertredingen niet kunnen worden geregistreerd met behulp van de lasergun van de politie.

  Het bezit, het gebruik, het (te koop) aanbieden (al dan niet door reclame) en de verkoop van radardetectoren is strafbaar bij wet.

  Het is echter wel toegestaan navigatiesystemen met radarmelders aan te bieden of te vragen.

  II. GSM/GPS blokkers en jammers;

  III. apparaten die de kilometerteller van motorische voertuigen wijzigen;

  IV. apparaten/elektronica die kabel- of satelliettelevisieprogramma’s decoderen of de toegang daartoe vergemakkelijken zonder vereiste toestemming of betaling (inclusief het aanzetten tot dit soort activiteiten);

  V. (geprogrammeerde) smartcards en programmeerapparatuur voor smartcards en zogenaamde 'unloopers';

  VI. elektronische apparatuur die niet is voorzien van een CE-markering;

  VII. hardware- of software-emulatoren (DSS);

  VIII. sommige walkie-talkies (afhankelijk van frequenties);

  Meer informatie?

  Raadpleeg de website van de FOD Economie voor meer informatie over de veiligheid van elektrische toestellen. Raadpleeg de website van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) voor meer informatie omtrent het verkrijgen van vergunningen voor gebruik van het radiofrequentiespectrum en omtrent radiocommunicatie-apparatuur waarvoor geen vergunning vereist is.
 • Tickets

  Het is toegestaan om op 2dehands tickets (zoals concerttickets, theatertickets en tickets voor sportevenementen) aan te bieden of te vragen. 

  Je moet wel telkens 2 zaken respecteren: de bij wet gestelde beperkingen en de beperkingen die zijn opgenomen in de (algemene of bijzondere) verkoopsvoorwaarden van de oorspronkelijke ticketverkoper. 

  I. Bij wet gestelde beperkingen met betrekking tot tickets voor evenementen 
   
  De doorverkoop van tickets voor culturele, sportieve of commerciële evenementen of live voorstellingen wordt, overeenkomstig de Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, aan bepaalde beperkingen onderworpen. 

  In overeenstemming met deze wet is het in vier gevallen verboden om tickets voor evenementen door te verkopen:

  1. een regelmatige doorverkoop, namelijk de doorverkoop van meerdere tickets waaruit blijkt dat de verkoper hiervan een handelsactiviteit maakt;
  2. een occasionele doorverkoop tegen een hogere prijs dan de definitieve prijs (zoals die bekend gemaakt werd door de oorspronkelijke verkoper);
  3. een doorverkoop die plaatsvindt alvorens de oorspronkelijke verkoop van start is gegaan;
  4. de verkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs of een promotioneel toegangsbewijs, waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest.

  II Beperkingen opgenomen in (algemene of bijzondere) verkoopsvoorwaarden met betrekking tot alle mogelijke tickets 

  De oorspronkelijke ticketverkopers kunnen ook beperkingen opleggen over de verkoop of doorverkoop van tickets (vb. tickets die persoonlijk en niet overdraagbaar zijn). Die beperkingen worden meestal opgenomen in de (algemene of bijzondere) verkoopsvoorwaarden van de verkopers, zoals vb. afgedrukt op de achterzijde van tickets. Als - houder en verkoper van het ticket moet je deze verkoopsbeperkingen respecteren. 

  Elke bezoeker dient te verzekeren dat de verkoop of doorverkoop van tickets op 2dehands gebeurt volgens de regels die we hierboven hebben verduidelijkt. 2dehands is een handelsplatform waar elke bezoeker producten en/of diensten kan aanbieden of vragen en kopers en verkopers bij elkaar brengt. 2dehands komt zelf nooit in het bezit van het betrokken ticket, waardoor zij niet in staat is om na te gaan of je voldoet aan bovengenoemde regels. 

  Indien er op 2dehands mogelijk valse of ontoelaatbare tickets worden aangeboden, of tickets worden aangeboden die de geldende wetsvoorwaarden niet respecteren, dan verzoeken we je dit aan ons te melden en dit bij de politie of bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) aan te geven. Voor het indienen van een klacht bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling kan je gebruik maken van dit online Meldpunt.

  Indien zij de zaak verder willen onderzoeken, zullen wij hen uiteraard onze volledige medewerking verlenen. Indien gebruikers zich niet houden aan de wet en/of de voorwaarden van 2dehands, behouden wij ons het recht voor om maatregelen te treffen zoals het beperken of beëindigen van jouw gebruik van onze website.
 • Het is niet toegestaan om op 2dehands dieren aan te bieden of te vragen in strijd met de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.
   
  Het plaatsen van advertenties van alle diersoorten die niet op de positieve lijst voorkomen is verboden. Sinds 14 oktober 2018 is ook het maken van publiciteit met het oog op verhandeling van de diersoorten opgenomen op de positieve lijst verboden, tenzij in een gespecialiseerd tijdschrift of een gespecialiseerde website. 
  Op 2dehands mogen enkel nog advertenties van zoogdieren gepubliceerd worden indien ze:
  - afkomstig zijn van een erkende honden-of kattenfokker met het oog op het verhandelen van de honden of katten geboren in zijn fokkerij;
  - afkomstig zijn van een erkend dierenasiel voor het herplaatsen van dieren.

  Zoekertjes zonder erkenningsnummer, met een ongeldig erkenningsnummer of een erkenningsnummer van iemand anders zijn niet toegestaan. 

  Een advertentie maakt minstens melding van:
  1° naam en adres van de adverteerder;
  2° telefoonnummer of e-mail en postadres van de adverteerder;
  3° erkenningsnummer;
  4° diersoort, leeftijd, geslacht van het dier en zijn land van herkomst
  en van opkweek;
  5° in voorkomend geval, ras, kruising of afwezigheid van ras bij dat
  dier;
  6° in voorkomend geval, identificatienummer van het dier;
  7° in voorkomend geval, sterilisatiestatuut van het dier;
  8° prijs in voorkomend geval.

  Publiciteit met het oog op de verhandeling van een individueel dier is enkel toegestaan aan de hand van fotomateriaal van dat individueel dier.

  Het is op 2dehands niet toegestaan om honden of katten jonger dan 7 weken zoals wettelijk bepaald, te verhandelen. 2dehands behoudt zich het recht voor om deze zoekertjes te verwijderen en de plaatser van een advertentie kan geblokkeerd worden voor verder gebruik. 

  Je kan voor meer informatie omtrent de procedure tot aanvraag van een erkende kweker, de geldende reclamevoorschriften of de wetgeving inzake de handel in gezelschapsdieren in het Brussels gewest terecht op de website van Leefmilieu Brussel, Departement Dierenwelzijn

  Beschermde dier- en plantensoorten 

  Het is niet toegestaan om op 2dehands beschermde (in- en uitheemse) diersoorten en producten van beschermde dieren of plantensoorten aan te bieden of te vragen. 

  Voor specifieke vragen in verband met dit onderwerp kan je deze overheidsdienst rechtstreeks contacteren op het nummer +32 (0)2 524 97 97 of je kan een mail sturen naar: info@health.fgov.be.

  Wet- en regelgeving

  Raadpleeg de website van de Federale Overheid voor meer informatie over de internationaal toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van flora en fauna.

  De handel in en het bezit van beschermde dieren, dierproducten en planten is aan strikte regels gebonden.

  De volgende voorbeelden van beschermde dieren en dierlijke bijproducten zijn niet toegestaan op 2dehands:
  1. Afrikaanse of Aziatische olifanten, inclusief ivoor, huid en haar
  2. grotere aapsoorten (zoals orang oetangs en chimpansees) en sommige andere aapachtigen (zoals gibbons en lemurs)
  3. de meeste beersoorten (zoals grote panda's en zwarte beren)
  4. sommige exotische vogels (zoals veel typen Zuid Amerikaanse parkieten, adelaars en valken), inclusief opgezette (roof)vogels
  5. kaviaar van gewone of kortneus steur
  6. neushoorns, inclusief ivoor
  7. sommige reptielsoorten (zoals krokodillen)
  8. sommige schildpad soorten (zoals de groene schildpad), inclusief hun schilden
  9. tijgers, luipaarden, panters, Aziatische leeuwen, Euraziatische en Iberische lynx, inclusief de producten die van hun huid, tanden, botten of vlees zijn gemaakt
  10. walvissen, dolfijnen en bruinvissen, inclusief bot en ivoorwerk.

  Bovenstaande voorbeelden zijn gebaseerd op de bedreigde dieren die voorkomen in de bijlagen van CITES-conventie. Raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid voor een complete alfabetische lijst van bedreigde dieren en planten.

  Voor meer informatie hieromtrent kan u onze FAQ inzake informatie over exotische dieren en dierlijke bijproducten raadplegen.

  Dierlijke bijproducten 

  Ivoor

  Het is niet toegestaan om ivoor of producten met ivoor aan te bieden, tenzij deze zijn gemaakt vóór 1 juni 1947 (deze worden als antiek beschouwd) en mits de verkoper duidelijk vermeldt in de advertentie dat hij in bezit is van een attest.

  De verkoper dient in dat geval expliciet in het zoekertje te vermelden dat het ofwel gaat om ivoor van vóór 1947, of dat hij in het bezit is van de vereiste CITES-certificaten.

  Onbewerkt ivoor (zoals glad ivoren slagtanden en hoorn van een neushoorn) is geheel niet toegestaan.

  Meer informatie?

  Raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid voor meer informatie over de handel in dieren en dierlijke bijproducten.

  De dienst 'Dierenwelzijn en CITES' is in België bevoegd voor de uitvoering en de controle van de CITES-conventie. Deze dienst werkt hiertoe eveneens nauw samen met de Federale Politie, de Administratie der Douane en Accijnzen, het Openbaar Ministerie en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

  Voor meer informatie rond het verkrijgen van een vergunning of certificaat voor de legale handel in bedreigde wilde dieren en planten of bij meer specifieke vragen in verband met de handel in beschermde dieren of planten, kan u deze overheidsdienst overigens rechtstreeks contacteren op het algemene nummer +32 2 524 74 01 of u kunt een mail sturen naar: cites@milieu.belgie.be.

  Let op!

  De dierencategorie is, net als vele andere, een populaire rubriek op 2dehands die voorziet in een behoefte van een grote groep gebruikers. Vele dieren vinden hierdoor een goede, nieuwe thuis. Net als in de echte wereld, komt het helaas ook op 2dehands voor dat een kleine groep soms minder goede bedoelingen heeft. Het is daarom van groot belang dat kopers en verkopers zich goed verdiepen in een potentiële aan- of verkoop, zeker wanneer het een dier betreft.
 • Via onze website plaats je gratis zoekertjes. Er zijn wel een paar regels. Bedankt om je aan deze afspraken te houden. Zo blijft de site voor alle bezoekers gebruiksvriendelijk en overzichtelijk: dubbele zoekertjes, Grapjes, Geld, Overmatig gebruik van trefwoorden, Rare tekens, Reclame, Verboden items en/of diensten zijn niet toegestaan.
 • Aanstootgevend materiaal

  Zoekertjes die beledigend, discriminerend, haatzaaiend, gewelddadig of offensief materiaal bevatten of propageren zijn niet toegestaan. Ook agressieve en racistische uitlatingen, het aanzetten tot rellen, terroristische propaganda en politieke uitlatingen zijn niet toegestaan.

  Onder aanstootgevend materiaal kunnen ook zoekertjes met betrekking tot natuurrampen of menselijke tragedies vallen. Uitzondering zijn zoekertjes die aantoonbare sociale, artistieke of historische waarde hebben.

  Wij behouden ons het recht voor om zoekertjes te verwijderen wanneer:
  A) aanstootgevend materiaal wordt aangeboden of gevraagd, grafisch wordt weergegeven en/of wordt gepropageerd;
  B) de inhoud van het zoekertje door ons als ongeschikt of ongepast wordt gevonden.

  Voorbeelden van objecten die niet zijn toegestaan op onze website:
  A) objecten die symbolen dragen van de nazi's, zoals het hakenkruis (swastika), de SS runen en het SS doodshoofd of van de Ku Klux Klan (KKK). Dit is inclusief originele of replica Duitse memorabilia uit de Tweede Wereldoorlog waarop dergelijke symbolen aanwezig zijn;
  B) het Nazi-boek Mein Kampf en het NSB boek 'Volk en vaderland'.

  Voorbeelden van objecten die wel zijn toegestaan op onze website: 
  A) memorabilia van de Tweede Wereldoorlog die niet zijn voorzien van merktekens van de nazi's of de SS;
  B) originele Duitse postzegels en munten uit de Tweede Wereldoorlog, ongeacht het feit of er merktekens op te zien zijn;
  C) historische boeken en films over de Tweede Wereldoorlog of over nazi-Duitsland, ongeacht het feit of er merktekens op te zien zijn.
 • Gebruik trefwoorden met mate, en hou het functioneel. Zoekertjes met overdreven veel trefwoorden maken de site onoverzichtelijk. 

Wilt u direct met ons in contact komen?

contacteer ons