Bedankt voor uw reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Tips voor het aanschaffen en het aanbieden van een huisdier

Tips voor aanschaf van een huisdier
 
De dierenrubriek is, net als vele anderen, een populaire rubriek op 2dehands waarmee we tegemoet willen komen aan een behoefte van een grote groep bezoekers. Vele dieren vinden hierdoor een goede, nieuwe thuis. Voordat je echter overgaat tot de aanschaf van een huisdier moet je je goed realiseren wat de gevolgen zijn voor jezelf, maar vooral voor het dier dat je in huis neemt. Koop nooit impulsief een huisdier! 

Stel jezelf de volgende vragen voor de aanschaf van een huisdier:

- Waarom wens ik een huisdier aan te schaffen ?
- Beschik ik over het noodzakelijke geld en de noodzakelijke tijd om me met het dier bezig te houden ?
- Stemt het dier overeen met mijn persoonlijkheid en woonsituatie ? Zijn er bijvoorbeeld (jonge) kinderen in mijn familie of heb ik reeds andere huisdieren ? Zal het huisdier beschikken over een tuin ?
- Wie zal zich ontfermen over het dier wanneer ik op vakantie ben ?
- Welke maatregelen zal ik nemen indien mijn dier een agressieve houding aanneemt hetgeen een risico inhoudt voor mezelf of mijn omgeving ?


Klik hier voor meer informatie over exotische dieren en dierlijke bijproducten
 

Wat voor dier past het best bij jou? 

Het hebben van een huisdier is pas echt leuk als je het dier de aandacht en verzorging kunt geven die het nodig heeft. Bedenk dus goed of het dier past bij jouw persoonlijkheid en jouw woonsituatie. Gelieve meer informatie te willen vinden op de website http://www.huisdierinfo.be/ en op de website Leefmilieu Brussel voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Alvorens te beoordelen of jouw persoonlijkheid en woonsituatie gepast zijn voor het houden van een hond, dient de verantwoordelijke inrichting voor de verkoop van het dier je een aantal vragen te stellen. Deze zal aldus in mogelijkheid zijn om je raad te geven inzake de aanschaf van en keuze van de hond.
Gelieve het portaal Belgopocket van de Federale Overheid te raadplegen voor een overzicht van bestaande contactpunten inzake het welzijn van dieren indien je meer informatie wenst om alzo een impulsieve aankoop van een dier te vermijden.

Huisdier kopen?

De Vlaamse dienst Dierenwelzijn heeft onlangs een instructieve site opgebouwd over het informeren van toekomstige diereneigenaars. Gelieve deze te raadplegen: http://www.huisdierinfo.be/
Daarnaast kan je  ook de algemene website van de dienst Dierenwelzijn, Vlaamse Overheid, raadplegen voor een lijst van gezelschapsdieren die in het Vlaams gewest gehouden mogen worden ('positieve lijst').
Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je meer informatie terugvinden over de aanschaf, het houden en de verhandeling van dieren op de website van Leefmilieu Brussel, Departement Dierenwelzijn.

Hoe herken je een goede fokker van honden en katten?

- De kweker is erkend door de bevoegde overheidsdienst Dierenwelzijn, te herkennen aan zijn HK-nummer. Vraag de kweker naar dit nummer of raadpleeg de website van de dienst Dierenwelzijn van het Vlaams Gewest voor een lijst van de erkende inrichtingen. Voor het Brussels Gewest kan de lijst met erkende inrichtingen teruggevonden worden op de website van Leefmilieu Brussel, Departement Dierenwelzijn.
- Incidentele hondenfokkers (d.w.z. degenen die minder dan drie nesten per jaar fokken) hoeven geen vergunning te hebben en hebben daarom geen erkenningsnummer. Een occasionele hondenfokker kan geen advertentie plaatsen op 2dehands omdat, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, alle advertenties voor honden en katten het definitieve of voorlopige erkenningsnummer moeten vermelden.
Incidentele kattenfokkers dienen erkend te zijn.
Incidentele hondenfokkers kunnen alleen advertenties plaatsen in de gespecialiseerde pers of op gespecialiseerde sites. 

- De fokker heeft een goede naam bij de rasvereniging (controleer dit op voorhand).

- De fokker heeft niet veel nestjes tegelijk, in verhouding tot het aantal moederdieren waarmee hij fokt, en heeft niet allerlei verschillende soorten pups of kittens zitten. 

- De fokker stelt vragen aan een potentiële koper om te zien of het dier goed terecht komt. Hondenfokkers zijn wettelijk verplicht een vragenlijst voor te leggen. Lees deze vragenlijst vóór jouw bezoek aan een fokker door, zodat je niet enkel vlot op deze vragen kan antwoorden, maar zodat je ook de mate van betrokkenheid van de fokker bij het vinden van een goede thuis voor het dier kan aftoetsen.

- De fokker geeft het dier niet eerder mee dan de wettelijk vastgelegde minimum leeftijd. Bij pups en kittens is deze leeftijd minimaal 7 weken.

- Informeer naar goede rasverenigingen of fokkers.

- Beoordeel ook de omstandigheden van het dier kritisch:

- Het dier moet in een schone, warme, tochtvrije ruimte zitten. 

- Het dier is levendig, zit goed in de vacht en heeft stralende, propere ogen.

- Je krijgt het moederdier te zien.

- Het dier bevindt zich in een omgeving die sociaal gedrag stimuleert.

- Het dier heeft alle noodzakelijke inentingen gehad.

- De hond is gechipt of geïdentificeerd via een tatoeage en geregistreerd.

Alle honden en katten die verhandeld worden moeten voorafgaand geïdentificeerd en geregistreerd zijn in de officiële databanken DogID en CatID respectievelijk.
Iedereen die een kat op de markt wil brengen (doneren, verkopen) moet deze eerst laten steriliseren, identificeren en registreren.
Dit geldt ook voor geadopteerde dieren, fokkers en particulieren. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen niet-gesteriliseerde katten worden verkocht als de kat minder dan 6 maanden oud is.

- Het dier heeft geen ontoelaatbare ingrepen (zoals vb. verboden amputaties) ondergaan, behalve wanneer deze ingrepen verricht werden voor het van kracht zijn van het verbod (vb. in geval van adoptie van oudere dieren). Klik hier voor meer info voor het Vlaams gewest. Klik hier voor meer info voor het Brussels gewest.

Het gratis aanbieden van dieren kan ernstig dierenleed tot gevolg hebben. Niet iedereen is even (dier)vriendelijk als hij/zij lijkt.

Wees extra alert wanneer:

- In een advertentie meerdere (populaire) rassen vermeld staan. Check ook de andere advertenties van de verkoper.

- De pup of het kitten relatief goedkoop is. Malafide fokkers verkopen pups en kittens vaak tegen prijzen die ver onder de marktprijs liggen.

- De pup of het kitten dat je wil kopen uit het buitenland komt of bij een dierenspeciaalzaak wordt aangeschaft. Je kan hier niet controleren hoe en in welke omgeving het dier is opgegroeid.

- De verkoper niet in persoon wil handelen en om een vooruitbetaling vraagt (bijvoorbeeld via Western Union, BidPay of MoneyGram).

Belangrijke tips voor aanschaf van een huisdier:

- Koop nooit impulsief een huisdier. Handel in persoon zodat je het dier en de omstandigheden waarin het dier is opgegroeid kan inspecteren.

- Zorg dat je je bij de koop van een huisdier houdt aan de minimale wettelijke speenleeftijd waarop jonge huisdieren van hun moeder gescheiden mogen worden.
Deze leeftijd is voor honden en katten 7 weken.

- Zorg dat je vooraf controleert of een hond gechipt of via een tatoeage geïdentificeerd en geregistreerd is.

- Wees ervan bewust dat onder rashonden en -katten erfelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.

- Informeer vooraf naar de benodigde inentingen. Zo moet een pup een keer ingeënt zijn en een wormenkuur gehad hebben.

Malafide dierenhandel 

Zoals gezegd, vele dieren vinden via 2dehands een goed, nieuw tehuis. Echter, net als in de echte wereld, komt het helaas ook op 2dehands voor dat een kleine groep handelaren soms minder goede bedoelingen heeft. Een voorbeeld hiervan zijn malafide dierenhandelaren, 'broodfokkers' in de volksmond. Dit zijn fokkers die het financiële gewin voorop stellen en aan het welzijn van het dier minder tot geen aandacht besteden. Dit uit zich bijvoorbeeld in het te vroeg weghalen van dieren bij hun moeder.

Het is daarom van groot belang, dat gebruikers zich goed verdiepen in een potentiële aankoop, temeer wanneer het een dier betreft. Vanuit 2dehands adviseren we onze gebruikers te allen tijde om vooral in persoon te handelen. Er gaat niets boven een persoonlijke inspectie.

Handhaving 

De Dienst Inspectie Dierenwelzijn van het Vlaams Gewest is, naast het verlenen van erkenningen, bevoegd voor onder meer de controle van en het toezicht op fokkerijen van gezelschapsdieren en dierenspeciaalzaken. In het Brusselse gewest worden deze taken waargenomen door het Departement Dierenwelzijn van Leefmilieu Brussel.

Dierenleed melden! 

Als je tijdens je zoektocht naar een huisdier geconfronteerd wordt met dierenleed (zoals verwaarlozing of mishandeling) dan kan je dit, als je de eigenaar kent, via een klachtformulier melden bij de Dienst Inspectie Dierenwelzijn  voor inbreuken op grondgebied van het Vlaams Gewest. Voor inbreuken in het Brussels Hoofdstedelijk gewest kan je, als je de eigenaar kent, het klachtenformulier op de website van Leefmilieu Brussel invullen. Ken je de eigenaar niet? Beschik je niet over alle nuttige informatie? Is het dringend? In deze situaties neem je best contact op met de Lokale Politie.

Zorg dat je over de volgende informatie beschikt:

- Je eigen gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer)

- Om wat voor dier gaat het?

- Wat is de exacte locatie waar het dier zich bevindt?

- Wat is er precies aan de hand?

Het gratis aanbieden van dieren kan ernstig dierenleed tot gevolg hebben. Niet iedereen is even (dier)vriendelijk als hij/zij lijkt.
 

Wilt u direct met ons in contact komen?

contacteer ons