Bedankt voor uw reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Tips voor het aanschaffen en het aanbieden van een huisdier

Tips voor aanschaf van een huisdier
 
De dierenrubriek is, net als vele anderen, een populaire rubriek op 2dehands.be waarmee we tegemoet willen komen aan een behoefte van een grote groep bezoekers . Vele dieren vinden hierdoor een goede, nieuwe thuis. Voordat u echter overgaat tot de aanschaf van een huisdier moet u zich goed realiseren wat de gevolgen zijn voor uzelf, maar vooral voor het dier dat u in huis neemt. Koop nooit impulsief een huisdier! 

Klik hier voor meer informatie over exotische dieren en dierlijke bijproducten
 
Wat voor dier past het best bij u? 

Het hebben van een huisdier is pas echt leuk als u het dier de aandacht en verzorging kunt geven die het nodig heeft. Bedenk dus goed of het dier past bij uw persoonlijkheid en uw woonsituatie.

Huisdier kopen?

De Dierenwelzijn heeft onlangs een instructieve site opgebouwd over het informeren van toekomstige diereneigenaars. Gelieve deze raad te plegen: http://www.huisdierinfo.be/
Daarnast kunt u ook de algemene website van de dienst Dierenwelzijn, Vlaamse overheid voor een lijst van gezelschapsdieren die in België gehouden mogen worden ('positieve lijst').

Hoe herkent u een goede fokker van honden en katten?

De kweker is erkend door de bevoegde Dienst Inspectie Dierenwelzijn, te herkennen aan zijn HK-nummer. Vraag de kweker naar dit nummer of raadpleeg de website van de dienst Dierenwelzijn, Vlaamse overheid voor een lijst van de erkende inrichtingen.

- De fokker heeft een goede naam bij de rasvereniging (controleer dit op voorhand).

- De fokker heeft niet veel nestjes tegelijk, in verhouding tot het aantal moederdieren waarmee hij fokt, en heeft niet allerlei verschillende soorten pups of kittens zitten. 

- De fokker stelt vragen aan een potentiële koper om te zien of het dier goed terecht komt. Hondenfokkers zijn wettelijk verplicht een vragenlijst voor te leggen. Lees deze vragenlijst vóór uw bezoek aan een fokker door, zodat u niet enkel vlot op deze vragen kan antwoorden, maar zodat u ook de mate van betrokkenheid van de fokker bij het vinden van een goede thuis voor het dier kan aftoetsen.

- De fokker geeft het dier niet eerder mee dan de wettelijk vastgelegde minimum leeftijd. Bij pups en kittens is deze leeftijd minimaal 7 weken.

- Informeer naar goede rasverenigingen of fokkers.

- Beoordeel ook de omstandigheden van het dier kritisch.

- Het dier moet in een schone, warme, tochtvrije ruimte zitten. 

- Het dier is levendig, zit goed in de vacht en heeft stralende, propere ogen.

- U krijgt het moederdier te zien.

- Het dier bevindt zich in een omgeving die sociaal gedrag stimuleert.

- Het dier heeft alle noodzakelijke inentingen gehad.

- De hond is gechipt of geïdentificeerd via een tatoeage en geregistreerd.

Op dit ogenblik bestaat er in België een algemene identificatie- én registratieverplichting voor honden. Voor katten geldt de identificatieverplichting bij verkoop.

- Het dier heeft geen ontoelaatbare ingrepen (zoals vb. verboden amputaties) ondergaan, behalve wanneer deze ingrepen verricht werden voor het van kracht zijn van het verbod (vb. in geval van adoptie van oudere dieren). Klik hier voor meer info.

Het gratis aanbieden van dieren kan ernstig dierenleed tot gevolg hebben. Niet iedereen is even (dier)vriendelijk als hij/zij lijkt.

Wees extra alert wanneer:

- In een advertentie meerdere (populaire) rassen vermeld staan. Check ook de andere advertenties van de verkoper.

- De pup of het kitten relatief goedkoop is. Malafide fokkers verkopen pups en kittens vaak tegen prijzen die ver onder de marktprijs liggen.

- De pup of het kitten dat u wilt kopen uit het buitenland komt of bij een dierenspeciaalzaak wordt aangeschaft. U kunt hier niet controleren hoe en in welke omgeving het dier is opgegroeid.

- De verkoper niet in persoon wil handelen en om een vooruitbetaling vraagt (bijvoorbeeld via Western Union, BidPay of MoneyGram).

Belangrijke tips voor aanschaf van een huisdier:

- Koop nooit impulsief een huisdier. Handel in persoon zodat u het dier en de omstandigheden waarin het dier is opgegroeid kunt inspecteren.

- Zorg dat u zich bij de koop van een huisdier houdt aan de minimale wettelijke speenleeftijd waarop jonge huisdieren van hun moeder gescheiden mogen worden.
Deze leeftijd is voor honden en katten 7 weken.

- Zorg dat u vooraf controleert of een hond gechipt of via een tatoeage geïdentificeerd en geregistreerd is.

- Wees ervan bewust dat onder rashonden en -katten erfelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.

- Informeer vooraf naar de benodigde inentingen. Zo moet een pup een keer ingeënt zijn en een wormenkuur gehad hebben.

Malafide dierenhandel 

Zoals gezegd, vele dieren vinden via 2dehands.be een goed, nieuw tehuis. Echter, net als in de echte wereld, komt het helaas ook op 2dehands.be voor dat een kleine groep handelaren soms minder goede bedoelingen heeft. Een voorbeeld hiervan zijn malafide dierenhandelaren, 'broodfokkers' in de volksmond. Dit zijn fokkers die het financiële gewin voorop stellen en aan het welzijn van het dier minder tot geen aandacht besteden. Dit uit zich bijvoorbeeld in het te vroeg weghalen van dieren bij hun moeder.

Het is daarom van groot belang, dat gebruikers zich goed verdiepen in een potentiële aankoop, temeer wanneer het een dier betreft. Vanuit 2dehands.be adviseren we onze gebruikers te allen tijde om vooral in persoon te handelen. Er gaat niets boven een persoonlijke inspectie.

Handhaving 

De Dienst Inspectie Dierenwelzijn is, naast het verlenen van erkenningen, bevoegd voor onder meer de controle van en het toezicht op fokkerijen van gezelschapsdieren en dierenspeciaalzaken.

Dierenleed melden! 
Als u tijdens uw zoektocht naar een huisdier geconfronteerd wordt met dierenleed (zoals verwaarlozing of mishandeling) dan kunt u dit via een klachtformulier melden bij de Dienst Inspectie Dierenwelzijn.

- Zorg dat u over de volgende informatie beschikt:

- Uw eigen gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer)

- Om wat voor dier gaat het?

- Wat is de exacte locatie waar het dier zich bevindt?

- Wat is er precies aan de hand?

Het gratis aanbieden van dieren kan ernstig dierenleed tot gevolg hebben. Niet iedereen is even (dier)vriendelijk als hij/zij lijkt.

Wilt u direct met ons in contact komen?

contacteer ons