Bedankt voor uw reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Hoe herken ik een goede fokker van honden en katten?

De kweker is erkend door de bevoegde Dienst Inspectie Dierenwelzijn, te herkennen aan zijn HK-nummer.
Vraag de kweker naar dit nummer of raadpleeg de website van de dienst Dierenwelzijn, Vlaamse overheid voor een lijst van de erkende inrichtingen.

- De fokker heeft een goede naam bij de rasvereniging (controleer dit op voorhand).

- De fokker heeft niet veel nestjes tegelijk, in verhouding tot het aantal moederdieren waarmee hij fokt, en heeft niet allerlei verschillende soorten pups of kittens zitten. 

- De fokker stelt vragen aan een potentiële koper om te zien of het dier goed terecht komt. Hondenfokkers zijn wettelijk verplicht een vragenlijst voor te leggen. Lees deze vragenlijst vóór uw bezoek aan een fokker door, zodat u niet enkel vlot op deze vragen kan antwoorden, maar zodat u ook de mate van betrokkenheid van de fokker bij het vinden van een goede thuis voor het dier kan aftoetsen.

- De fokker geeft het dier niet eerder mee dan de wettelijk vastgelegde minimum leeftijd. Bij pups en kittens is deze leeftijd minimaal 7 weken.

- Informeer naar goede rasverenigingen of fokkers.

- Beoordeel ook de omstandigheden van het dier kritisch.

- Het dier moet in een schone, warme, tochtvrije ruimte zitten. 

- Het dier is levendig, zit goed in de vacht en heeft stralende, propere ogen.

- U krijgt het moederdier te zien.

- Het dier bevindt zich in een omgeving die sociaal gedrag stimuleert.

- Het dier heeft alle noodzakelijke inentingen gehad.

- De hond is gechipt of geïdentificeerd via een tatoeage en geregistreerd.

Op dit ogenblik bestaat er in België een algemene identificatie- én registratieverplichting voor honden. Voor katten geldt de identificatieverplichting bij verkoop.

- Het dier heeft geen ontoelaatbare ingrepen (zoals vb. verboden amputaties) ondergaan, behalve wanneer deze ingrepen verricht werden voor het van kracht zijn van het verbod (vb. in geval van adoptie van oudere dieren). Klik hier voor meer info.

Het gratis aanbieden van dieren kan ernstig dierenleed tot gevolg hebben. Niet iedereen is even (dier)vriendelijk als hij/zij lijkt.

Dierenwelzijn heeft onlangs een nieuwe website over het informeren van toekomstige diereneigenaars.
Wij raden u aan om deze eerst raad te plegen: http://www.huisdierinfo.be/​

Wilt u direct met ons in contact komen?

contacteer ons