Activeer online betalen en regel voortaan elke transactie heel eenvoudig via 2dehands met Bancontact
Bedankt voor uw reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

2.3 Algemene regels voor het plaatsen van Zoekertjes op de Website

2.3.1 Zoekertjes die door de Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan de volgende regels te voldoen. Indien Zoekertjes niet aan deze voorwaarden voldoen, kunnen deze door 2dehands.be verwijderd worden:

a. Opmaak Zoekertje:

i. Zoekertjes moeten onder de meest passende afdeling, rubriek en categorie geplaatst worden. Na het plaatsen van het zoekertje kan de Adverteerder de afdeling en categorie waaronder het zoekertje is geplaatst niet wijzigen.
ii. In Zoekertjes met betrekking tot producten mag slechts één concreet product gevraagd of aangeboden worden.
iii. De titel en de tekst van Zoekertjes dienen in het Nederlands op 2dehands.be (of Frans op 2ememain.be) opgesteld te worden. Bij het aanmaken van en te allen tijde na het plaatsen van zijn Zoekertje, kan de Adverteerder ervoor kiezen om dit Zoekertje ook in de andere taal te schrijven, door het kiezen van deze optie tijdens het plaatsen of aanpassen van zijn zoekertje (“Ik schrijf ook mijn zoekertje in het Frans”).
iv. De titel en de tekst van Zoekertjes mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
v. De titel en de tekst van Zoekertjes dienen de producten of diensten die aangeboden worden, en in het bijzonder hun eigenschappen en prijs, juist en duidelijk te omschrijven. De regels inzake prijs- of betaalmethoden in Zoekertjes worden verder beschreven onder hoofdstuk I, titel 2.6.
vi. Foto's bij Zoekertjes dienen steeds betrekking te hebben op de aangeboden producten of diensten. Het is niet toegestaan om foto's bij Zoekertjes te plaatsen, waarop het auteursrecht of portretrecht van een derde rust, zonder toestemming van die derde.
vii. Zoekertjes mogen slechts éénmaal geplaatst worden, ongeacht de gekozen afdeling, rubriek of categorie en ongeacht de gebruikte Persoonlijke pagina. Zoekertjes mogen niet opnieuw geplaatst worden vooraleer de initiële advertentieperiode verlopen is. Zoekertjes die toch opnieuw geplaatst worden, kunnen door onze bezoekers als spam ervaren worden. Indien wij hiervan een melding ontvangen van bezoekers van 2dehands.be, kunnen deze zoekertjes mogelijks van de website verwijderd worden.
viii. Zoekertjes mogen geen overmatige hoeveelheid aan tekens of trefwoorden omvatten om de aandacht te trekken of om de kans op het voorkomen in uiteenlopende zoekopdrachten te vergroten.

b. Niet toegestane Zoekertjesinhoud:

i. Het is niet toegestaan in Zoekertjes een disclaimer op te nemen met betrekking tot de echtheid van de producten of diensten die in het betrokken Zoekertje worden aangeboden. Adverteerders dienen er zich immers van te vergewissen dat de door hen aangeboden producten of diensten echt zijn.
ii. Het is niet toegestaan Zoekertjes te plaatsen met louter commerciële boodschappen die als enig doel hebben een onderneming direct of indirect te promoten.
iii. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar andere advertentiewebsites of naar andere advertenties die gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
iv. De Bezoeker dient bij het plaatsen van Zoekertjes vanzelfsprekend rekening te houden met de niet-limitatieve voorbeelden van niet toegestane Website-inhoud, zoals beschreven onder hoofdstuk I, titel 5, en met de bepalingen inzake de intellectuele eigendomsrechten van derden, zoals beschreven onder hoofdstuk I, punt 3.1.4.
v. In gratis Zoekertjes mogen enkel websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen, indien daarvoor is betaald. De prijs hiervoor zal duidelijk vooraf worden aangegeven. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

2.3.2 Bezoekers worden geacht de wet- en regelgeving te kennen die van toepassing is op de producten of diensten die zij verkopen, kopen of bekijken en Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat de door hen aangeboden en gevraagde producten of diensten overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving verhandeld mogen worden, alvorens deze op de Website te plaatsen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen bij de bevoegde instanties.

2.3.3 Bij het opstellen van Zoekertjes heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn Zoekertje, mits betaling, te promoten ("Promotie"). Hierop zijn de Bijzondere Gebruiksvoorwaarden van toepassing zoals beschreven onder hoofdstuk II, titel 2.

2.3.4 Via de Website kan de Adverteerder zijn Zoekertje of een verwijzing hiernaar ook op Hyves, Facebook, Twitter en andere partners van 2dehands.be plaatsen. Hierop zijn de (privacy)regels van deze derden van toepassing zoals beschreven onder hoofdstuk I, titel 6.4. Indien u vragen over de regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag door naar deze derden.

2.3.5 Tenzij 2dehands.be daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om:

a. Zoekertjes op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Zoekertje’ knop; of
b. Zoekertjes namens of in opdracht van derden te plaatsen.

Wilt u direct met ons in contact komen?

contacteer ons