Bedankt voor uw reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Recht op teruggave op 2dehands

Recht op teruggave voor overeenkomsten op afstand

Als u een consument bent, hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om de tussen u en 2dehands gesloten overeenkomst te ontbinden. Hieronder vindt u meer informatie over het recht op teruggave en over hoe u dit recht kunt uitoefenen.
Wanneer heb ik het recht om te ontbinden, en binnen welke termijn moet ik ontbinden?
Het recht op teruggave is van toepassing op bepaalde overeenkomsten voor diensten (zoals het plaatsen van een zoekertje of de aanschaf van een Topadvertentie) wanneer de dienst door 2dehands nog niet volledig is uitgevoerd.
 
De ontbindingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop uw overeenkomst met 2dehands is gesloten.
Het recht op teruggave is niet van toepassing in de volgende situaties:
De dienst wordt naar zijn aard direct volledig door 2dehands uitgevoerd (bijvoorbeeld: het omhoogplaatsen van een zoekertje of ingeval u het door u geadverteerde product heeft verkocht), indien de uitvoering van de overeenkomst is begonnen met uw instemming;
Levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Hoe oefen ik mijn recht op teruggave uit?

U kunt het recht op teruggave uitoefenen door dit formulier in te vullen en ons een ondertekende versie van het ingevulde formulier per e-mail te sturen naar redactie@2dehands.be
We moeten uw ondubbelzinnige verklaring om uw recht op teruggave uit te oefenen ontvangen voordat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.
 
Wat gebeurt er als ik mijn recht op teruggave uitoefen?

Indien u ervoor kiest om uw recht op teruggave uit te oefenen, dient u de overeengekomen diensten te stoppen en dit kenbaar te maken via bovenstaand formulier. U heeft recht op een evenredige vergoeding van het bedrag dat wij reeds van u hebben ontvangen, gebaseerd op een combinatie van het resterende aantal dagen van de advertentie en het gemiddelde aantal leads voor vergelijkbare 2dehands diensten (zoals van tijd tot tijd vastgesteld door 2dehands). We betalen u dit bedrag in ieder geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop wij uw beslissing om de overeenkomst te ontbinden ontvingen.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins instemt. Voor deze terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

Wilt u direct met ons in contact komen?

contacteer ons