Bedankt voor uw reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Tips voor de verkoper

Tips voor de Verkoper

Op deze pagina vindt u tips die als hulpmiddel gebruikt kunnen worden bij verkoop van een product of dienst via onze website. Deze tips zijn er om u als verkoper zo goed mogelijk te informeren over internetoplichters. Wij raden u aan deze pagina goed door te nemen voordat u over gaat tot een transactie. Klik ook op de links met meer informatie om uzelf nog beter te laten informeren over specifieke onderwerpen. 

Wees altijd alert!

Met onderstaande tips kunt u het risico van oplichting minimaliseren.

1. Persoonlijk contact en helder informeren

- Van persoon tot persoon zaken doen is verreweg de meest veilige manier omdat u precies weet met wie u zaken doet. Dit geldt zeker als het om grote bedragen gaat. De koper kan het product persoonlijk inspecteren, meteen direct contant betalen en meenemen. 

Als uw handelspartner krampachtig probeert niet in persoon te willen handelen, wees dan alert. Iemand die betrouwbaar is, heeft hier doorgaans geen moeite mee.

- Maak duidelijke afspraken met de koper, over de prijs, levering en garantie. 
Het kan zijn dat u zich er niet prettig bij voelt om onbekenden in huis te ontvangen dan wel bij onbekenden langs te gaan. Spreek in dat geval een voor beide partijen prettige (openbare) plek af om de transactie af te handelen, bijvoorbeeld buiten voor de deur van de verkoper of bij een winkelcentrum, postkantoor of bank.

- Wees behoedzaam met het afspreken op afgelegen plaatsen (zoals parkeerplaatsen) en kijk uit met het meebrengen van grote sommen geld.

- Neem bij voorkeur nog iemand mee: twee mensen zien en weten meer dan één. Laat u niet van de wijs brengen wanneer afspraken omtrent de ontmoeting op het laatste moment wijzigen (bijvoorbeeld omdat men alsnog door omstandigheden op een afgelegen plaats wil afspreken). Volg hierbij uw gevoel: bij twijfel kunt altijd besluiten de transactie niet te laten doorgaan.

- Maak contact via de telefoon, bij voorkeur via een vaste lijn.

- Ga na of het is toegestaan om de betreffende producten of diensten te verkopen.

- Het is de verantwoordelijkheid van onze bezoekers om te controleren of de producten of diensten mogen worden verhandeld op basis van wet- en regelgeving en de spelregels van onze website. 

- Voor uw gemak hebben we een lijst met voorbeelden van verboden of verdachte objecten en diensten opgesteld. Uiteraard dient u altijd zelf te controleren of u het object mag (ver)kopen. Als bezoeker bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen of diensten wettelijk is toegestaan.

- Laat uw gezonde verstand spreken en vertrouw op uw gevoel: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.

- Als verkoper kunt u eventuele teleurstellingen voorkomen door duidelijk te informeren over het aangeboden product, zoals relevante productspecificaties (inclusief eventuele tekortkomingen) en duidelijke (hoge resolutie) foto's.

- Overweeg (zeker als het om grote bedragen gaat) om de gemaakte afspraken schriftelijk met elkaar vast te leggen, bijvoorbeeld een koopovereenkomst en een kwitantie als bewijs van betaling en levering.

2. Weet met wie u zaken doet

- Verzamel zoveel mogelijk informatie over de koper en bewaar alle (verzend) informatie.

- Controleer diverse internetfora op naam, adres, telefoonnummer.

- Heeft u van de potentiële koper een bod boven de vraagprijs ontvangen, wees alert. 

- Als u een hoog bod op uw advertentie ontvangt (vaak hoger dan de vraagprijs) dan heeft u wellicht te maken met een oplichter. Vaak bieden deze mensen meer dan de vraagprijs op producten zoals mobiele telefoons, laptops en digitale camera's. Wij adviseren u om het bod te verwijderen.

- De koper heeft haast met de aankoop en hoeft het product niet vooraf te inspecteren.

- Check de reputatie van de koper (klik op het sterretje bij het zoekertje). Hier ziet u wat de ervaringen zijn van andere verkopers, die zaken met deze koper hebben gedaan. Een waardering bestaat uit een positieve, negatieve of neutrale score en een kort commentaar. Het geeft aan hoe de ervaring met de koper of verkoper is geweest. Als u zelf positieve of negatieve ervaringen hebt met een (ver)koper dan kunt u deze achterlaten op de waarderingenpagina van de (ver)koper. Op deze manier kunnen andere bezoekers beter inschatten of een (ver)koper wel of niet betrouwbaar is. Wilt u meer weten over het waarderingssysteem? Of wilt u een waardering achterlaten bij een bezoeker? Bekijk dan de hulppagina.

- Wees alert bij kopers uit het buitenland.

- Op internet zijn malafide (ver)kopers actief die handelen vanuit het buitenland, bijvoorbeeld vanuit West-Afrika (Nigeria). Ze zijn onder andere actief in de groepen Auto's, Auto-onderdelen, Computer en Game Consoles, Telecommunicatie, maar bijvoorbeeld ook in de groep Immo. Hoe kunt u zorgen dat u deze malafide (ver)kopers geen kans geeft? Als een aanbieding te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.

- Win zoveel mogelijk informatie in over de (ver)koper, bijvoorbeeld door op internet op de gegevens te zoeken (zoals naam, telefoonnummer en bankrekeningnummer).

- Betaal geen voorschotten zonder dat u het goed zelf heeft gezien. Doe ook geen aanbetalingen waarbij iets in het vooruitzicht wordt gesteld (bijvoorbeeld het nasturen van sleutels, papieren).

- Maak geen gebruik van Western Union, MoneyGram of cheques.

- Stuur geen producten op naar het buitenland zolang u het geld nog niet op uw bankrekening heeft staan.

- Wees extra alert als een derde partij bij de transactie wordt betrokken om uw vertrouwen te wekken (bank, transportbedrijf, pakjesdienst, escrowaanbieder).

- Laat u niet misleiden door een professioneel uitziende website of e-mails van betrouwbare bedrijven: deze kunnen worden nagemaakt of misbruikt.

- Let op! Wees voorzichtig met e-mails die zogenaamd als bewijs van verzending of betaling dienen en afkomstig zouden zijn van een bekende bank (bijvoorbeeld HSBC Bank, Citibank, PayPal), escrow aanbieder (bijvoorbeeld Escrow-Europa.com) of transport bedrijf (bijvoorbeeld DHL). Dit kunnen nep e-mails zijn bedoeld om uw vertrouwen te winnen. Controleer in dat geval bij de instantie waarvan de e-mail afkomstig zou zijn of het bericht juist is. Ga bovendien altijd zelf naar de website van de aanbieder en ga niet in op e-mailberichten met actieve links. 

Hieronder nog enkele signalen waaraan u malafide buitenlandse kopers kunt herkennen:

- De koper biedt meer dan de vraagprijs.

- De koper schrijft in gebrekkig Engels en maakt gebruik van e-mailadressen van bijvoorbeeld Yahoo, Lycos, Hotmail of Gmail.

- De koper vraagt na de eerste contacten om verder te communiceren met een ander e-mailadres.

- De koper woont in het buitenland (doet zich vaak voor als zakenman) en wil het product kopen voor een familielid, vriend of wie dan ook, vaak woonachtig in Nigeria of een ander West-Afrikaans land.

- De koper vraagt of het product naar het buitenland opgestuurd kan worden, zoals een West-Afrikaans land (Nigeria) of Oost-Europa (Roemenië).

- De koper wil gebruik maken van een tussenpersoon om de betaling af te handelen (bijvoorbeeld de HSBC Bank, Citibank of PayPal).
Of de koper doet een voorstel om te betalen via Western Union, MoneyGram of cheques.

3. Veilige betaling en verzending

- Door contant te betalen kunt u op hetzelfde moment het geld in ontvangst nemen en het product overhandigen. In alle eurobiljetten zijn echtheidskenmerken verwerkt waarmee u eenvoudig echt van vals kunt onderscheiden.

- Kijk uit voor kopers die met een buitenlandse cheque willen betalen: Cheques van buitenlandse banken kunnen ongedekt of vals zijn.

- Maak geen gebruik van Western Union, Money Gram.

- Wees voorzichtig met e-mails die zogenaamd als bewijs van verzending of betaling dienen en afkomstig zouden zijn van een bekende bank (bijvoorbeeld HSBC Bank, Citibank).

- Dit kunnen nep e-mails zijn bedoeld om uw vertrouwen te winnen. Controleer in dat geval bij de instantie waarvan de e-mail afkomstig zou zijn of het bericht juist is. Ga bovendien altijd zelf naar de website van de aanbieder en ga niet in op e-mailberichten met actieve links.

- Verstuur het artikel aangetekend, zodat u een verzendbewijs krijgt waarmee u kunt aantonen dat u het artikel heeft verstuurd.

- Stuur geen producten naar het buitenland (bijvoorbeeld Nigeria) voordat u het geld op uw bankrekening heeft staan.

- Kies voor een veilige betaling, bijvoorbeeld via de online betaalservice PayPal of bankoverschrijving.

- Maak duidelijke afspraken over de prijs en de wijze van betaling. Er zijn diverse betaalmethoden die kunnen worden gebruikt. Kijk voor meer informatie over betaalmethodes op de pagina met veilig handelen tips voor de koper.

- Wanneer de transactie niet in persoon wordt afgehandeld, maak dan duidelijke afspraken over de verzending en de eventuele transport- en verzekeringskosten. Overweeg gebruik te maken van aangetekende verzending, waardoor er altijd een bewijs van verzending is. U kunt bijvoorbeeld afspreken deze kosten te delen.

- Wees helder in de communicatie en reageer tijdig op vragen of biedingen. Maak duidelijke afspraken met elkaar, bijvoorbeeld over prijs, levering en garantie. Kortom, behandel de andere partij zoals u zelf ook behandeld wilt worden. 

Hieronder vindt u voorbeelden waarover u duidelijke afspraken kunt maken:

- Is er al overeenstemming over de (ver)koop of is er nog slechts sprake van een onderhandeling?

- Is er overeenstemming over de specificaties van het product en de prijs?

- Is de afgesproken prijs inclusief verzendkosten en eventuele transport- en verzekeringskosten?

- Is er overeenstemming over de leverings- en betalingstermijn/wijze?

- Is er sprake van een garantie en zo ja, voor welke periode?

- Overweeg om de gemaakte afspraken schriftelijk met elkaar vast te leggen. Dit kan door bijvoorbeeld een (auto)koopovereenkomst en een kwitantie als bewijs van betaling en levering.

4. Transactie problemen

- Probeer altijd eerst met elkaar in contact te treden en met elkaar tot een oplossing te komen.

- Soms ontstaat er een verschil van mening tussen onze website bezoekers met betrekking tot de (ver)koop. U kunt hierbij denken aan: 

° Onenigheid over de totstandkoming van de (ver)koop (inclusief het biedproces).

° Het geleverde product is anders dan omschreven door de verkoper of voldoet niet aan uw verwachtingen.

° Het product is later geleverd of kwijtgeraakt/beschadigd tijdens verzending.

° Er wordt inbreuk gemaakt op intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht of merkenrecht (zie onderaan deze pagina). Een ander voorbeeld is dat een adverteerder een foto of logo gebruikt en daarvoor geen toestemming heeft van de rechthebbende.

Wij adviseren u om in dit soort gevallen altijd eerst met de andere partij in contact te treden. Meestal vinden koper en verkoper gezamenlijk een oplossing voor hun geschil.

Doe in geval van oplichting altijd melding bij de Politie en bij ons.

Neem contact op met de politie. Hoe meer mensen naar de politie gaan des te hoger de prioriteit ligt. U dient dan naar uw lokale politiebureau te gaan en de volgende informatie mee te nemen:
1. Afdruk van de advertentie
2. Eventueel bewijs van oplichting.
3. Gegevens van de andere partij (e-mailadres, telefoonnummer, naam, adres, etc.), voor zover u die heeft.

Neem contact op met de daartoe bevoegde overheidsinstanties in geval van specifieke problemen, bijvoorbeeld met financiële producten of dieren.scherming

Intellectuele eigendom

We willen de intellectuele eigendomsrechten van rechthebbenden helpen beschermen en voor onze bezoekers willen wij een veilige en aangename zoekertjessite creëren. Door middel van het Meldingsformulier Inbreuk Intellectuele Eigendom kunnen rechthebbenden advertenties melden die een inbreuk maken op hun rechten. 
 
Indien een zoekertje inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, dan kan de rechthebbende dit zoekertje melden via het Meldingsformulier Inbreuk Intellectuele Eigendom (VeRO). Na ontvangst van het door de rechthebbende (of door degene die geautoriseerd is door de rechthebbende) volledig ingevulde formulier, zal het betreffende zoekertje worden verwijderd. Het formulier kan worden gefaxt naar +32 (0) 2 788 97 51 of worden gemaild.

Voorkom zelf oplichting!

Met uw melding helpt u misdrijven op of via het internet te stoppen. Ook voorkomt u dat andere bezoekers worden opgelicht. Heeft u vragen of twijfels over een bepaald zoekertje? Mail ons.

Indien u het slachtoffer werd van een misdrijf en klacht wenst neer te leggen, dan kunt u terecht bij de lokale politie in uw buurt of naar keuze. Een overzicht van de politiezones vindt u hier.

Voor informatie en meldingen over economische wetgevingen raden wij u aan de website van de FOD economie te consulteren. Meer bepaald hier.

Voor nieuws en tips over online veiligheid, kunt u terecht op de site van CERT.be: www.safeonweb.be.

Voor algemene politionele informatie kunt u terecht op de site van de politie. Meer bepaald hier

Bent u opgelicht door een Nederlandse gebruiker?  

Om een oplichting voor te komen kunt u vooraf de gegevens van verkopers controleren
Als u door een Nederlandse gebruiker opgelicht werd kunt u hier aangifte doen.

Het gratis aanbieden van dieren kan ernstig dierenleed tot gevolg hebben. Niet iedereen is even (dier)vriendelijk als hij/zij lijkt.

Wilt u direct met ons in contact komen?

contacteer ons