Bedankt voor uw reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Wat zijn de regels voor het aanbieden tickets?

Tickets

Het is toegestaan om op 2dehands tickets (zoals concerttickets, theatertickets en tickets voor sportevenementen) aan te bieden of te vragen. 

Je moet wel telkens 2 zaken respecteren: de bij wet gestelde beperkingen en de beperkingen die zijn opgenomen in de (algemene of bijzondere) verkoopsvoorwaarden van de oorspronkelijke ticketverkoper. 

I. Bij wet gestelde beperkingen met betrekking tot tickets voor evenementen 
 
De doorverkoop van tickets voor culturele, sportieve of commerciële evenementen of live voorstellingen wordt, overeenkomstig de Wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen, aan bepaalde beperkingen onderworpen. 

In overeenstemming met deze wet is het in vier gevallen verboden om tickets voor evenementen door te verkopen:

1. een regelmatige doorverkoop, namelijk de doorverkoop van meerdere tickets waaruit blijkt dat de verkoper hiervan een handelsactiviteit maakt;
2. een occasionele doorverkoop tegen een hogere prijs dan de definitieve prijs (zoals die bekend gemaakt werd door de oorspronkelijke verkoper);
3. een doorverkoop die plaatsvindt alvorens de oorspronkelijke verkoop van start is gegaan;
4. de verkoop van een bevoorrecht toegangsbewijs of een promotioneel toegangsbewijs, waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest.

II Beperkingen opgenomen in (algemene of bijzondere) verkoopsvoorwaarden met betrekking tot alle mogelijke tickets 

De oorspronkelijke ticketverkopers kunnen ook beperkingen opleggen over de verkoop of doorverkoop van tickets (vb. tickets die persoonlijk en niet overdraagbaar zijn). Die beperkingen worden meestal opgenomen in de (algemene of bijzondere) verkoopsvoorwaarden van de verkopers, zoals vb. afgedrukt op de achterzijde van tickets. Als - houder en verkoper van het ticket moet je deze verkoopsbeperkingen respecteren. 

Elke bezoeker dient te verzekeren dat de verkoop of doorverkoop van tickets op 2dehands gebeurt volgens de regels die we hierboven hebben verduidelijkt. 2dehands is een handelsplatform waar elke bezoeker producten en/of diensten kan aanbieden of vragen en kopers en verkopers bij elkaar brengt. 2dehands komt zelf nooit in het bezit van het betrokken ticket, waardoor zij niet in staat is om na te gaan of je voldoet aan bovengenoemde regels. 

Indien er op 2dehands mogelijk valse of ontoelaatbare tickets worden aangeboden, of tickets worden aangeboden die de geldende wetsvoorwaarden niet respecteren, dan verzoeken we je dit aan ons te melden en dit bij de politie of bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) aan te geven. Voor het indienen van een klacht bij de Algemene Directie Controle en Bemiddeling kan je gebruik maken van dit online Meldpunt.

Indien zij de zaak verder willen onderzoeken, zullen wij hen uiteraard onze volledige medewerking verlenen. Indien gebruikers zich niet houden aan de wet en/of de voorwaarden van 2dehands, behouden wij ons het recht voor om maatregelen te treffen zoals het beperken of beëindigen van jouw gebruik van onze website.

Wilt u direct met ons in contact komen?

contacteer ons