Bedankt voor uw reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

8. Overige bepalingen

8.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Zoekertjesovereenkomst. Mondelinge overeenkomsten hebben geen rechtskracht.

8.2 Indien 2dehands.be één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet dadelijk afdwingt, kan daaruit geen afstand van recht worden afgeleid.

8.3 Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

8.4 De Gebruiksvoorwaarden en de Zoekertjesovereenkomst vormen de hele overeenkomst tussen 2dehands.be en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomsten die volgen uit alle diensten van 2dehands.be en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.

Alle eventuele geschillen die uit deze overeenkomsten voortvloeien, zullen wij minnelijk trachten op te lossen alvorens deze voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechtbank in Brussel. Indien de Bezoeker hieraan de voorkeur geeft, kan het geschil worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie van BeCommerce.

8.5 Voor vragen over het gebruik en de werking van de Dienst, kunnen Bezoekers 2dehands.be via het contactformulier of per e-mail (redactie@2dehands.be) contacteren.

Wilt u direct met ons in contact komen?

contacteer ons